Betydligt fler tar cykeln istället för bilen efter erbjudande om förmånscykel i Örebro kommun

Örebro kommun började 2017 att erbjuda förmånscyklar till sina tillsvidareanställda. Cyklarna hyrs under tre år och därefter kan cykeln köpas ut eller lämnas tillbaka. Sedan 2017 har 4695 st cyklar köpts och av dem som levererades under hösten 2020 var över hälften elcyklar.

En undersökning har genomförts om hur förmånscyklar har påverkat Örebro kommuns anställda och den visar på förändrade resvanor. Resultatet från undersökningen visar att andelen som kör bil till arbetet minskat och andelen som cyklar till arbetet ökat efter erbjudandet. Transporter med bil minskade efter köp av förmånscykel med ca 80 mil i veckan.

- Alla har inte så nära till jobbet att de har möjlighet att cykla dit, men erbjudandet om att ha en elcykel som förmånscykel ökar möjligheten för fler att pendla till arbetet med cykel. Införandet av förmånscyklar har lett till minskade koldioxidutsläpp för arbetsresor i vår kommun, vilket är ett steg i helt rätt riktning säger Jimmy Nordengren (C), kommunalråd.

En ny upphandling är på gång under året så att de efterfrågade förmånscyklarna förhoppningsvis snart kan erbjudas igen till kommunens anställda.