Nytt friluftsbad – Karlslunds tegelbad

Till sommaren öppnar ett nytt bad vid Karlslund. Badet kommer att vara vid Karlsnäs, strax söder om herrgården, och vid en plats där det tidigare har funnits ett tegelbruk som var i drift till 1897. Det nya badet beräknas kosta ungefär 350 000 kronor att anlägga.

Vid badplatsen Karlslunds tegelbad kommer det att finnas en stor klippt gräsyta och en platsbyggd trappa i form av en solfjäder i en naturligt utformad slänt. Trappstegen utformas så att besökare kan sitta på dem. Det kommer att finnas grillplats med sittplatser och ytterligare bänkbord kommer att placeras ut.

- Vi ser att allt fler människor nyttjar kommunens iordningsställda rastplatser, grillplatser och exempelvis friluftsbadet i Hästhagen. Därför är det glädjande att vi till en så låg kostnad kan tillskapa ytterligare en plats som kan nyttjas av kommuninvånarna, säger Linda Larsson, vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Karlslundsområdet har flera besöksmål – exempelvis herrgården, Rosta gärde och Hästhagens område med aktiviteter. I den utvecklingsstrategi för Karlslund som har tagits fram konstateras behovet av flera mindre friluftsbad i Karlslund. Platsen för Karlslunds Tegelbad är naturligt lämpad för bad och har undersökts av dykare som kunnat konstatera att Svartån här sluttar i en mindre lutning än på andra platser och att botten naturligt består av grovkornig sand.

För ytterligare information, kontakt:
Linda Larsson (C), vice ordförande – 070- 590 82 06

Illustration: Christina Jonsson