Förstärkta resurser för sommaraktiviteter på hemmaplan

Till följd av coronapandemin kommer även sommaren 2021 bli annorlunda för många örebroare. Behovet av fortsatt distansering och att fler än vanligt troligen kommer spendera sommaren på hemmaplan gör att kommunledningen väljer att avsätta ytterligare 1,5 miljoner kronor till stimulerande och meningsfulla aktiviteter under sommaren 2021.

Det kommunala marknadsföringsbolaget Örebrokompaniet har fått uppdraget att samordna och marknadsföra aktiviteter riktade till örebroare som kommer ”hemestra” i närområdet.

- Vi tror att det finns ett stort behov av att erbjuda örebroarna möjligheten att delta i hälsofrämjande, stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. Örebro kommun har en viktig roll när det gäller att, inom ramen för de begränsningar som gäller utifrån smittspridningsrisk, stimulera till upplevelser även under dessa förutsättningar, säger Jimmy Nordengren kommunalråd (C).

Förutom att kommunala verksamheter ges i uppdrag att ta fram aktiviteter för sommaren kommer även finansiellt stöd ges till föreningar och organisationer som har möjlighet att genomföra aktiviteter under sommaren. För detta avsätts ytterligare en halv miljon kronor.

Utöver de sommaraktiviteter som kommunstyrelsen kommer fatta beslut om i nästa vecka planeras för ytterligare insatser inom ”LOV Örebro” som riktar sig mot barn och unga under årets olika skollov. Örebro kommun har ansökt om statliga medel motsvarande 3,5 mnkr som man fortfarande väntar besked om.

För mer information:
Jimmy Nordengren, kommunalråd (C) tel 079-065 01 26