Stort krisstöd till föreningslivet

I samband med kommunstyrelsens sammanträde i nästa vecka kommer Örebro kommun fatta beslut om ett stort stödpaket till föreningslivet. Åtta miljoner kronor avsätts för föreningar att söka.

Kommunledningen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har tidigare gett uppdrag till förvaltningen att ta fram riktlinjer för ett föreningsstöd som är likvärdigt för alla föreningar. Bakom förslaget är dock uppslutningen bred även utanför kommunledningen.

Redan 2020 gavs flera stöd till föreningslivet genom riktade stöd och hyresrabatter. Tanken med denna satsning är att skapa ett likvärdigt och brett stöd där många olika föreningar har möjlighet att söka.

- Pandemin har slagit hårt mot det civila samhället. På en samhällsnivå ger det civila samhället mycket till kommunens medborgare och därför är det självklart att kommunen vill stödja föreningslivet för att kunna bibehålla ett starkt civilsamhälle, säger Jimmy Nordengren (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vid ansökningsförfarande för stödet ska det tas i beaktning hur mycket tidigare stöd föreningen fått i form av hyresrabatter, sponsring och bidrag som föreningen fått under 2020 och kommer få 2021.

Tre olika former av stöd
Krisstödet delas in i tre olika stödformer.
1. För föreningars överlevande.
2. Stöd för att anpassa verksamhet på grund av corona.
3. Stöd för att skapa verksamhet för barn unga och andra prioriterade grupper.

Finansiering:
Krisstödet finansieras ur kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov
med maximalt 8 miljoner kronor.