Nya stöd för en levande kommun

Med anledning av Corona tar kommunen beslut på flera håll för ett stöd till en levande stadskärna. Åtgärderna gäller avgiftssänkning för alkoholtillstånd, avgiften för uteserveringar reduceras, avgiftsfri exponering av varor utanför butik och trygghetsskapande åtgärder i stadskärnan.

Under 2020 reducerades avgiften för uteserveringar med 25 % vilket gynnade alla verksamheter med uteservering. Ansökningarna för 2021 visar att kommunen har fått in färre ansökningar för uteserveringar samt att det är störst tapp för verksamheter som tidigare år sökt en mindre yta för uteservering. Reduceringsförslaget bygger på att kommunen erbjuder 30 kvm kostnadsfri yta för alla verksamheter. (kostnad 1,5 mkr – motsvarar 30 kvm yta) De formella besluten tas under den närmaste månaden.

Det föreslås en avgiftssänkning med 50% för alkoholtillstånd. Sänkningen utgår från den nya taxan. Jämfört med den gamla taxan innebär åtgärden en sänkning med ca 30%. Verksamheter med tillstånd att ha öppet till 02.00 betalar en extraavgift vilket föreslås ska slopas för 2021. (kostnad ca 1 mkr)

- Kommunledningen är tydlig med vikten av att lyssna in företagarna för att som kommun kunna ge bra förutsättningar för ett starkt näringsliv, både för att vi smittsäkert ska kunna ta oss igenom pandemin men också för att fortsätta ha ett levande centrum när vi kommer ut på andra sidan, säger Jimmy Nordengren (C) Vice ordförande kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ökade möjligheter till försäljning genom avgiftsfri exponering av varor direkt utanför butik och detta kommer att förlängas för 2021. (kostnad inom befintlig driftbudget för Tekniska nämnden)

Med anledning av Corona och trygghetsfrågor som blivit aktuella har det även beslutats om 3,5 miljoner kronor till trygghetsskapande belysningsåtgärder i stadskärnan. Platser för belysning är Oskarsparken, Hamnbron, Svartån, Rudbecksgatan och Hot spots från EST. För att ytterligare stärka stadskärnan så avsätts medel till jul- och vinterljus tillsammans med City Örebro och fastighetsägarna.

Kontakt:

Jimmy Nordengren, kommunstyrelsens vice ordförande (C) tel 079-065 01 26