YTTERLIGARE EN TACKGÅVA TILL ANSTÄLLDA

Corona-pandemin har pågått i närmare ett och ett halvt år. Det har varit en mycket tuff tid för de anställda i Örebro kommun med stora utmaningar utifrån hög smittspridning och hårda restriktioner. I våras gav kommunledningen en tackgåva till de anställda i form av värdecheckar motsvarande ett värde av 500 kr. Nu vill Kommunledningen återigen uppmärksamma och tacka de anställda för deras ovärderliga insatser.

Medarbetare i Örebro kommun kommer att erbjudas en tackgåva i form av värdecheckar till ett värde av 2000 kr. Förutom att visa uppskattning för kommunens medarbetare blir gåvan även ett sätt att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet.

Jag, Örebro kommun och alla örebroare vill rikta ett varmt tack till kommunens medarbetare som har lagt ner ett stort arbete med att sköta kommunens uppgifter under pandemin. Vardagen i våra verksamheter har inte varit sig lik. Det har varit slitigt och ständiga förändringar i pandemins spår. Jag hoppas att den här insatsen får många medarbetare att känna sig glada, det förtjänar de, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Gåvan kommer omfatta alla som är anställda i kommunen vid det tillfälle som gåvan ges. Tackgåvan finansieras genom kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov samt utrymme för generella kostnadsökningar. Den totala kostnaden får maximalt uppgå till 27 mnkr.

De anställda i vår kommun har min djupaste respekt och jag önskar att jag kunde personligen tacka var och en. Många verksamheter har drabbats väldigt hårt av pandemin men ställt om och anpassat det dagliga arbetet på ett fantastiskt sätt. COVID-19 har som bekant även slagit väldigt hårt mot specifika branscher, t ex detaljhandeln och restaurangerna och därför tycker jag värdecheckar som även stöttar och stimulerar det lokala näringslivet i hela vår kommun är en bra lösning säger Jimmy Nordengren (C) vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Värdecheckarna ska användas för köp hos de företag som har arbetsställe eller fast försäljningsställe inom Örebro kommuns geografiska gräns och som efter erbjudande anslutit sig till ett särskilt digitalt system för användning av värdecheckarna.
Anställda i Örebro kommun är värda en stor eloge och vi vill rikta vårt tack till all personal i kommunens verksamheter. Gåvan visar på vår uppskattning och den ger också ett välbehövligt stöd till företagare i Örebro kommun, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd med ansvar för programnämnd Barn och utbildning.

År 2020 var det 186 lokala företag inom olika branscher som anslöt sig till värdecheckssystemet. Dessa företag kommer att tillfrågas om att ansluta sig även denna gång. Dessutom kommer möjligheten att ansluta sig marknadsföras på olika sätt genom annonsering i lokalpress, information på kommunens hemsida och direkta kontakter med branschföreträdare som t ex City Örebro och Marieberg Centrumförening för att därigenom få så många företag som möjligt att ansluta sig.

Beslut fattas av Kommunstyrelsen den 8 juni 2021.

Kontakt:
Kenneth Handberg (S), Ordförande Kommunstyrelsen
kenneth.handberg@orebro.se
070–5850939

Jimmy Nordengren (C), Vice ordförande Kommunstyrelsen,
jimmy.nordengren@orebro.se
079-065 01 26

Marlene Jörhag (KD), ordförande programnämnd Barn och utbildning,
marlene.jorhag@orebro.se
076-551 69 32