Utdrag för att minska brotten

Centerpartiet anser att Örebro kommun ska kräva utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen då behovet av skydd för de äldre överväger integritetsskyddet för den som söker en tjänst inom vård- och omsorg.

Vi är medvetna om att det inte alls löser alla problem med brott mot äldre men är en viktig signal till medborgarna, arbetssökande, äldre och anhöriga. Både nationellt och i Örebro kommun visar trenden att brotten mot äldre ökar. Dessa brott har i dag inte hög prioritet hos polismyndigheten utan avskrivs ofta. En hel del av de äldre personerna som får insatser från kommunen befinner sig i en lika utsatt situation som barn på grund av sjukdom och kognitiv svikt. Det kan vara särskilt svårt för en äldre person att utsättas för brott av någon man är i beroendeställning till. Detta kan leda till att hen inte vill/ vågar anmäla händelsen.
Personer som blivit utsatta för brott upplever ofta känslor av rädsla och otrygghet vilket även kan leda till att tilliten och förtroendet för kommunen som vård- och omsorgsgivare kan minska. Centerpartiet tycker det är viktigt att äldre och anhöriga kan känna sig trygga med den äldreomsorg som utförs av Örebro kommun. Genom att begära utdrag ur belastningsregistret kan vi minska risken för att äldre personer utsätts för brott av våra anställda.

Den författningsreglerade registerkontrollen där arbetsgivaren ska kontrollera uppgifter i belastningsregistret i samband med anställning omfattar idag två områden, verksamheter med barn och försäkringsförmedlingsverksamhet. Det finns dock inga lagar som hindrar arbetsgivare från att kräva ett visst intyg vid andra typer av anställningar. Många kommuner och andra arbetsgivare begär av arbetssökande att hen ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, en sorts informell registerkontroll utan författningsstöd. De vanligaste skälen till detta är att man vill skydda tredje man, förtroendet för verksamheten, arbetsgivarens varumärke eller ekonomiska intressen.

Gunhild Wallin (C) Ordförande Vårdboendenämnden
Fehret Hatic (C) Ledamot Vårdboendenämnden
Jessika Edetun Falk (C) Ersättare Vårdboendenämnden
Margareta Ekström (C)Ledamot Hemvårdsnämnden