Örebro ska vara en trygg och klimatneutral kommun för alla

Centerpartiet i Örebro släpper idag sin kommunala politik inför valet. Vi vill utveckla Örebro kommun både på kort och lång sikt och skapa en kommun för alla invånare. En kommun vi alla är stolta över. Vi vill att Örebro kommun ska vara handlingskraftigt, inkluderande och omtänksamt.

Du ska känna dig trygg i Örebro!
Den våldspiral vi ser nu både i Örebro och på andra platser i landet måste få ett slut. Centerpartiet har på nationell nivå förslag kring åtgärder mot gängvåldet, tex stärkt vittnesskydd och förlängd strafftid för personer som återupprepande bryter mot lagen. Vi vill på kommunal nivå förstärka satsningar mot droger i samhället och på våra skolor, skapa trygga miljöer och öka samarbetet med polisen. Vi vill också att tvångsvård används i högre utsträckning där det behövs.

  • Du ska vara trygg i vår kommun, oavsett var du bor och vem du är. Vi måste komma till rätta med gängkriminaliteten och våldet. Det gör vi genom direkta insatser som tvångsvård, men också genom förebyggande arbete, till exempel föräldrastöd och satsningar redan i förskolan samt ökat samarbete mellan skola och socialtjänst, säger Jimmy Nordengren (C) kommunalråd.

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och det måste vi ändra på. För att ge stöd i rätt tid vill vi Införa obligatoriska samtal med kurator för alla barn från mellanstadiet till gymnasiet.

Vi vill förbättra livet och öka tryggheten för våra äldre. Det gör vi bland annat genom att återinföra trygghetslarm och 8 timmars serviceinsatser per månad utan biståndsbeslut för personer över 75 år.

Örebro kommun ska gå före i klimatarbetet!
Vi ska öka takten på den gröna omställningen och byta ut fossil energi mot förnybar.

  • Med vårt fantastiskt strategiska läge i mitten av Sverige har vi som mål att göra Örebro till en av landets viktigaste noder för fossilfri logistik, säger Jimmy Nordengren (C) kommunalråd för Centerpartiet i Örebro.
  • Vi ska vara 100% självförsörjande på förnybar energi, för klimatet och säkerhetens skull. Bland annat vill vi placera solceller på alla skolor och andra kommunala byggnader där möjlighet finns. Vi ska också satsa på, uppmuntra och använda nya hållbara energilösningar som grön vätgas, vindkraft, solel och biogas, fortsätter Jimmy Nordengren.

För att minska vår klimatpåverkan behöver vi arbeta för förändrade resmönster. Därför vill vi testa avgiftsfria bussar för ungdomar och äldre. Det skapar också en frihet att kunna ta sig dit man vill, oavsett ekonomi. Det blir även enklare att träffa vänner, släkt och ta sig till olika aktiviteter vilket främjar folkhälsan och motverkar ensamhet.

Hela kommunen ska leva och utvecklas!
4 av 5 jobb skapas av småföretagen och många företagare tycker att det har blivit krångligare att driva företag. Därför vi vill underlätta och uppmuntra entreprenörskap och företagsamhet i vår kommun och minska den lokala byråkratin.

För att öka tillgängligheten och minska vår klimatpåverkan vill vi införa fler pendlarparkeringar i vår kommun, för att underlätta resande mellan landsbygd och stad. På pendlarparkeringarna ska det finnas mobilitetshubbar med servicetjänster. De kan exempelvis innehålla laddstolpar, busshållsplats, möjlighet att hyra cykel och hämta ut paket med mera. Parkeringsbiljetten fungerar sedan som betalmedel för t ex hyra av cykel eller bussbiljett.

Det är med stolthet vi idag presenterar den politik som vi tillsammans i partiet arbetat fram i en demokratisk process. Vi har stort fokus på att information om vår politik ska vara tillgänglig för alla. Vi presenterar därför vår politik både på teckenspråk, uppläst för synskadade samt i en lättläst version.

Läs mer här: Startsida - Centerpartiet

För mer information eller frågor:
Jimmy Nordengren, 1:a på kommunlistan inför valet och kommunalråd för Centerpartiet i Örebro
Tel: 079-065 01 26

Anna Ekström, 2:a på kommunlistan inför valet
Tel: 072-736 10 88

Anders Olsson, 3:a på kommunlistan inför valet
Tel: 070-587 99 11