Pressmeddelande - förskolan och
RS-viruset

Nu riskerar du inte längre att förlora förskoleplatsen om barnen stannar hemma längre tid under hög spridning av RS-virus.

På grund av rädslan för RS-viruset och dess smittorisk finns ett antal barn i kommunen vars vårdnadshavare valt att hålla barnen hemma från förskolan. Det finns också en rekommendation från sjukvården att barn eller syskon till barn som löper risk att bli allvarligt sjuka ska stanna hemma från förskolan när smittspridningen är som högst. Den rekommendationen kan krocka med kommunens ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid”. Därför har dessa riktlinjer nu ändrats. Enligt de tidigare riktlinjerna så kunde vårdnadshavare som själva väljer att hålla sitt barn hemma förlora platsen på förskolan om barnet är hemma mer än 60 dagar. Ett ordförandebeslut i Förskolenämnden har nu ändrat på detta.

  • Det är inte bra ur ett barnperspektiv att barn som är hemma längre tid under hög smittopridning kan skrivas ut ur förskoleverksamheten och på så sätt förlora tryggheten på ”sin” förskola och sedan behöva inskolas på nytt någon annanstans. Det påverkar även förskolepersonalens långsiktiga arbete i barngrupperna och därför är det här beslutet så viktigt, säger Jimmy Nordengren (C), Kommunalråd med rotelansvar för förskola och skola
  • För att minska risken att barn smittas av RS-virus har vi under en period av hög smittspridning fattat beslut om att vårdnadshavare kan hålla sitt barn hemma från förskolan mer än 60 dagar utan att barnet förlorar sin förskoleplats, säger Förskolenämndens ordförande Sara Dicksen (M).
  • Det här beslutet möjliggör också för barn som erbjuds inskolning att de kan skjuta fram sin startdag för att undvika smitta och den flexibiliteten är viktig för våra allra yngsta och deras vårdnadshavare, säger Unnur Tryggvadottir Nordell (S), vice ordförande i Förskolenämnden.

Jimmy Nordengren (C), kommunalråd med rotelansvar för förskola och skola
Telefon: 019-21 30 19

Sara Dicksen (M), ordförande i Förskolenämnden
Telefon: 019 21 55 23

Unnur Tryggvadottir Nordell (S), vice ordförande i Förskolenämnden

Telefon: 0733-370536