Den första glödlampan i Karlslund

Jag kan inte undgå att imponeras av vår historia och människans förmåga att kraftsamla och anpassa sig när samhället förändrats genom tiderna. Jag tänker så klart på alla revolutioner som ofta efterföljer en svår tid.

Jag tänker att det är just förändrade attityder, nya idéer och innovationer som lett till ändrade levnadsvanor och ett utvecklat samhälle.

Jag var nyligen på besök i Karlslund herrgård i Örebro och möttes även där av en imponerande del i vår utveckling. Den första glödlampan i Karlslund tändes 1886, bara några år efter att glödlampan uppfanns. Gården blev sedan den första i landet med elektriskt ljus.

Bara tanken på att det någon gång funnits en första gång att tända en glödlampa känns ofattbart i jämförelse med hur självklart det är i dag. Vi har med tiden lärt oss att ta tillvara på energin som finns runt om oss – i vinden, solen och vågorna med mera. Även lagrad energi i form av kol, olja och naturgas. Vi har uppfunnit kraftverk som kan omvandla energin till el. Det gör att vi på ett effektivt sätt kan flytta energi från en plats till en annan, där vi vill använda den. Det är genialiskt!

Frågan är dock om vi verkligen förstår vilka enorma nyttor naturen ger oss? Förutom något så väsentligt som luften vi andas och maten vi äter, så även energi som vi använder för att hålla oss varma, tillaga och lagra mat och transportera oss. Har vi tillräckligt med respekt för de naturresurser vi använder i vårt vardagliga liv eller är det först vid en tid av kris och problem som vi agerar för att ändra våra vanor?

De senaste årens kriser startade med en pandemi som påverkat oss på många sätt. Bland annat har vi ställt om till en mer digitaliserad vardag med nya digitala mötesstrukturer och minskat onödigt resande. Många var delaktiga, och det fanns ett otroligt engagemang för att nå den förändring som krävdes för att klara en ny vardag.

Ett annat tufft konstaterande är att vi nu har krig i vår omvärld. Det har direkt påverkat vårt säkerhetstänk och synen på den egna självförsörjningsgraden. Vi inser allt mer att vi måste säkra tillgången på varor för att vara redo om importen skulle avstanna eller helt utebli.

Nu är vi även mitt i en energikris och rubrikerna avlöser varandra rörande höga elpriser och tips för att spara energi i hemmen. Hela näringslivet påverkas så klart också. De gröna näringarna, bönderna och livsmedelspriserna i sin tur.

Självklart jobbar vi med energieffektiviseringar löpande, men det verkar krävas stora händelser och kriser för att vi ska tänka efter och ändra våra invanda beteenden i större skala. Varför har vi inte alltid hanterat energifrågan på det sätt vi gör nu när det ger tydligt negativa konsekvenser för vår ekonomi?

Vi ska såklart kunna resa och använda energin till det som är nödvändigt, men att slösa på energin i onödan har varit en ofattbar lyx och ett beteende som måste förändras. Speciellt när vi vet vilken innovationskraft och förmåga vi har i samhället för att ställa om. Jag vill se en hållbar energiomställning!

Jimmy Nordengren

Kommunalråd i Örebro (C)