En ansvarsfull budget i en tuff tid

Kommunen laddar för tuffa ekonomiska tider i budgeten för nästan år. I den föreslagna budgeten finns effektiviseringar på runt 100 miljoner.

- Jag tycker att det är en väl genomarbetad budget - som inte är den roligaste. Men det är ett tufft år och jag tycker att vi har klarat oss lindrigt undan ändå, säger Jimmy Nordengren (C).

När majoriteten, som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna, ska avslöja budgeten för Örebro kommun för 2024 görs det i rådhusets representationsvåning.
- Det är en ansvarsfull budget i en tuff ekonomisk tid, säger John Johansson (S).

Han räknar upp ett antal svårigheter som de måste hantera. En betydande kostnad är pensioner, där det ska ut 290 miljoner extra i år och 60 miljoner nästa år. Sedan har vi det allmänna ekonomiska läget med inflation och ökade kostnader för hyror, löner och material.
- Det är oerhört tufft och vi lägger nu en budget där vi bara har 0,5 procent i generella effektiviseringar. Det tycker jag är ansvarsfullt, säger John Johansson.
Till det ska kommundirektören hitta en halv procent till i riktade effektiviseringar. Totalt blir det 101 miljoner.
- Det har inte varit en lätt budgetprocess. Vi har landat i en procent, och det är ett väldigt gott resultat, trots allt, säger Anders Åhrlin (M).

John Johansson pratar om kompetensutmaningen, som handlar om att det blir väldigt många fler äldre de närmaste åren samtidigt som antalet yrkesverksamma ökar betydligt mindre. En svår nöt att knäcka, inte minst när det ska sparas. - Jag tycker att det fungerar i och med att vi säger att man primärt ska prioritera personal. I de allra flesta verksamheter är personalen nyckeln. Det är inte lokaler eller administration.

Under samma period minskar antalet barn i förskola och förskola.
- Jag tänker att det kommer var en viktig utmaning att kompetensutveckla personalgrupper som kanske inte nyttjas fullt ut till de yrkeskategorier där vi behöver anställa.
Att flytta personal från förskolan till äldreomsorgen?
- Det är en utmaning att åtminstone ge dem morötter att utbilda sig och kan ta andra jobb där det behövs, säger John Johansson.
Jimmy Nordengren (C) tycker att det är en ganska okej budget utifrån förutsättningarna.
- Vi vill satsa på skolan, där alla ska nå målen, säger han.
För att klara det hade skolan nog gärna sett ett plus istället för minus framför den där halvprocenten.
- Det hade jag också velat i den bästa av världar.

Han menar att demografin är tuff. Det blir allt färre barn i förskola och skola.
- Det kom en sen prognos som visar att underlaget inte är lika bra. Samtidigt ökar det på gymnasiet.
Det skulle kunna få till följd att man måste vara flexibel hur skollokaler används, menar han. Bygga nytt är inte aktuellt och då kan gymnasiet behöva flytta in i lokaler på grundskolan som blir dåligt fyllda.
- Jag vill inte gå händelserna i förväg, men det är klart att det kan vara så. Är det en skola som har ett jättedåligt underlag måste man titta över det i alla fall, säger Jimmy Nordengren.

Även Anders Åhrlin pekar på förutsättningarna för nästa års budget.
- Vi tar ansvar för den tuffa ekonomiska tid som vi står inför, säger han.
Han påminner om att de har stora ambitioner för att trygghets- och säkerhetsarbetet - Vi fortsätter att metodutveckla det arbetet, och vi ska ta fram en ny handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, säger han och avsluter:
- Vi fortsätter även arbetet med en kommission mot välfärdsbrott och ett narkotikateam.

Samtidigt hoppas ledningen på mer statsbidrag till kommunerna.
- Jag tror att det kan komma något trevligt i höst från regeringshåll, säger Jimmy Nordengren.
Budgeten ska upp för beslut i kommunfullmäktige i juni.