Alla har rätt till en bra start i livet

Svar på debattartikel den 16 mars och debattartikel den 19 april från Mats-Olof Liljegren (L)

Vi i den styrande majoriteten tar ansvar för grundskolan där det yttersta fokuset är att få fler elever att nå kunskapsmålen, känna trygghet och få studiero. Skolan ska förbereda barn och unga för framtiden och politikens uppgift är att skapa förutsättningar för alla oavsett vem man är eller varifrån man kommer.
Ekonomiska medel är viktiga men det är avgörande att komplettera med smarta och effektiva arbetssätt. Att hitta dessa arbetssätt tillsammans med förvaltningen är en prioriterad fråga för oss. Det handlar exempelvis om att resurser ska sättas in tidigt när särskilda behov finns hos en elev.

Mats-Olof Liljegren (L) skräder inte med orden när han i sin debattartikel 202303-16 säger att vi i de styrande partierna uppmanar Örebro kommun att bryta mot skollagen. Anledningen till detta lagbrott ska vara för att vi från kommunledningen påtalar vikten att följa budgetramar.
Vi uppmanar Mats-Olof att svara på vilka elever som på grund av budgetavvikelser inte ska få sina behov tillgodosedda, det är de facto den yttersta konsekvensen med att inte hålla budgetramarna.

I debattartikel 2023-04-19 fortsätter Mats-Olof Liljegren (L) på samma spår och påstår att det saknas satsningar och visioner för utbildningen inom Örebro kommun.
När Grundskolenämnden beslutade om verksamhetsplan och budget för år 2023 saknades det yrkande på konkreta satsningar från Liberalerna och Mats-Olof. Det är anmärkningsvärt att efter beslut fattats beskylla majoriteten för att sakna medel och visioner. Vi från majoriteten kan inte tolka det på annat sätt än att Liberalerna med Mats-Olof i spetsen faktiskt ser de utmaningar och behov som vi ser men ändå väljer att agera med stora ord som saknar konkret handling.
Alla har rätt till en bra start i livet, det ger trygghet och skapar framtidstro. Det är vårt fokus under den här mandatperioden.

Jimmy Nordengren (C) Rotelansvarigt kommunalråd skola
Jonas Håård (S) | Ordförande grundskolenämnden
Emelie Jaxell (M) Vice ordförande grundskolenämnden