Val 2022

Centerpartiet i Örebro län vill ge kraft åt varje människa. Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Vi som bor i Örebro län behöver en grön och trygg vardag för alla. Människor runt om i vår region kan tillsammans få hela länet att leva och växa.

Många ser bara problem och visst finns det många samhällsutmaningar men hårda ord och populism löser inga problem. Tillsammans kan vi hitta lösningar. Vi vill vara en röst för frihet, demokrati och självbestämmande. Genom att värna vår demokrati och våra gröna liberala värderingar för vi gemensamt vårt län framåt.

Här kommer en beskrivning över Centerpartiets vision om hur det skulle kunna vara i vår region samt konkreta, genomförbara förslag som vi vill driva under kommande valperiod.

Läs vårt regionprogram ->

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.