Stort möjliggör livskraft till det som är mindre

Att Region Örebro län planerar för en stor vårdcentral i Örebro är helt i linje med majoritetens storskalighet. Men för en centerpartist betyder detta något helt annat, för likt Storregionens möjligheter att ta över makten från staten, kan detta möjliggöra för fler utförare av vård i vårt län.

Region Örebro läns vårdval regleras i en krav- och kvalitetsbok. Den är själva grunden för de uppdrag man som vårdgivare kan få inom primärvården.
I vårt län kallas det Hälsoval. I korta ordalag kan man beskriva att vad som förväntas är en komplett vårdcentral, vilket ställer stora krav på muskler i form av ekonomi och lokaler.
Jag tycker att det är olyckligt att det blev så. Primärvårdsuppdraget borde delas upp på ett sätt som gör vården än mer kvalitativ och tillgänglig. Region Örebro län har de muskler som krävs för att hålla liv i en stor vårdcentral men inte intresset av att driva små enheter.

Låt då någon annan komplettera med barnmorskemottagningar, barnavårdscentral, sjukgymnastik, psykoterapi, minnesmottagning eller specialistutbildade distriktssköterskor med mottagningar för patienter med diabetes, astma eller KOL.

Kanske finns någon legitimerad medicinsk fotvårdsterapeut som vill få ett uppdrag och någon som arbetar med förebyggande hälsosjukvård för äldre eller varför inte en mobil mottagning där du kan träffa distriktsläkare och distriktssjuksköterska i din direkta närhet.
Det finns egentligen ingen anledning för mig att exemplifiera. Det kommer att växa fram små enheter i samband med att regionen gör det möjligt eftersom behoven finns.
Önskvärt är naturligtvis att även den öppna specialistsjukvården i större utsträckning än i dag gavs denna möjlighet.

När regionen själv inte ens i Örebro klarar att bemanna och driva fullskaliga vårdcentraler i enlighet med krav- och kvalitetsboken, då kan ni föreställa er hur det kan vara i länets mindre kommuner.

Det är bra att Regionen tar sin roll och det fullt ut, stora enheter med ett brett utbud lite som ett varuhus så kan andra ”detaljister” komplettera och den som vill och kan får välja.
För mig som centerpartist är det viktigaste att säkerställa en kvalitativ god och säker samt gemensamt finansierad vård nära dig. Och det oavsett var du bor, det kan bli långt till Stora vårdcentralen, Örebro är stort och Örebro län ännu större.

Maria Rönnbäck
Centerpartist