Uttalande vid vårstämma

Ilmar Reepalus betänkande om välfärdsutredningen har fått titeln ”Ordning och reda i välfärden”. En underrubrik kan vara ”På bekostnad av kvinnors företagande”.

Den rödgröna regeringen har konsekvent arbetat mot privata utförare i välfärden. Istället för att se hur mångfalden i vård och omsorg kan utvecklas ytterligare, ägnar man stor möda åt att utreda hur man kan försvåra för en grupp företagare som till största delen utgörs av kvinnor. Det är genant att en regering som kallar sig feministisk inte kastat förslagen om att begränsa människors valfrihet i papperskorgen.

För Centerpartiet är makten över sitt eget liv och den egna plånboken en grundbult. Ett välmående näringsliv är en grundbult i samhället, ett välmående som uppnås genom att företag tillåts gå med vinst, både inom välfärdssektorn som inom övrigt näringsliv. I stället för förbud mot vinster bör fokus ligga på kundnöjdhet, kvalitetskrav och skarpare tillsyn.
När det gäller bristande jämställdhet på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor talar statistiken sitt tydliga språk. Löneskillnaderna mellan könen ligger på drygt 12 procent och kvinnodominerade branscher återfinns nästan konsekvent längst ner på löneskalan. Orsaken bottnar bland annat i brist på karriärvägar och lönekonkurrens.

Sedan Lagen om Valfrihet (LOV) infördes 2008 har det blivit möjligt för anställda i vård och omsorg att välja mellan såväl privata som offentliga arbetsgivare. Det har gett resultat både för löneutvecklingen och för kvinnors företagande. Enligt SCB tjänar en sjuksköterska som arbetar i privat regi i genomsnitt 2 000–3 000 kronor mer än i offentliga verksamheter. Av vård- och omsorgsföretagen leds över hälften av kvinnor, vilket kan jämföras med övriga näringslivet där andelen är en tredjedel. Och det stärker den enskildes makt att välja arbetsgivare eller husläkare.
Anställda inom vård- och omsorgssektorn upplever ofta att deras arbetsmiljö är dålig. Medarbetare hos privata vård- och omsorgsföretag är idag sjukskrivna i mindre utsträckning än offentliganställda. Den privata vården och omsorgen får högre betyg av sina medarbetare vad gäller möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras och den fysiska arbetsmiljön.

Situationen med låga löner och dålig arbetsmiljö inom välfärdssektorn är till stor del ett resultat av socialdemokratisk politik. Centerpartiet uppmanar regeringen att byta fokus. Reformer som avlastar vården, skapar positiv lönekonkurrens, mer inflytande för medarbetarna och stärker kvinnors företagande borde vara det viktiga. Inte att utreda förbud mot just detta. För detta krävs ett nytt ledarskap för Sverige.

Centerpartiets distriktsstämma, Kumla, 2017-04-01.