Orimligt att ge upp BB i karlskoga

I NA (8/11) går det att läsa att Region Örebro län har brist på erfarna gynekologer och att Karlskoga BB med återigen kommer tvingas till sommarstängning eftersom det saknas personal.

Vi i partierna i Alliansen har länge drivit på för en tidigarelagd planeringsprocess för att säkerställa att framtida stängningar av Karlskoga BB inte ska förekomma. Den tidigarelagda processen borde innebära att länets förlossningsvård, organisation och kompetensförsörjning långsiktigt och
strategiskt säkras. Nu verkar det som att majoriteten istället gett upp redan ett halvår innan sommaren.

Att planera för en sammanslagning av USÖ och Karlskoga BB sex månader innan sommaren är inte att jobba långsiktigt för länets blivande mammor. Inte heller skapar det incitament att driva vidare
rekryteringsprocessen eller förändra organisationen för att hitta alternativ till en sammanslagning.

Dessutom kan vi konstatera att samtidigt som BB kommer stängas i Karlskoga på grund av brist av kompetens bedömer Regionen att det finns utrymme att hämta hem 4 000 gynekologiska patientbesök från Capio Läkargruppen. Det framstår minst sagt som motsägelsefullt att stänga en högkvalitativ, uppskattad verksamhet som Karlskoga BB samtidigt som vi hämtar hem verksamhet som fungerat väl på Capio när båda verksamheterna kräver samma kompetens.

För oss i Alliansen är närheten och patientsäkerheten i förlossningsvården avgörande, och alla blivande föräldrar ska kunna känna sig trygga i att de kan föda på både Karlskoga och USÖ, beroende på boendeort och behov. Det faller på sin orimlighet att Regionen stänger Karlskoga BB på grund av brist av gynekologisk kompetens och samtidigt tar på sig större ansvar för just gynekologiska besök. Det är dags för majoriteten att bekänna färg – ska BB finnas kvar i Karlskoga?

Ola Karlsson
Moderaterna, oppositionsråd

Katarina Tolgfors
Moderaterna, oppositionsråd

Behcet Barsom
Kristdemokraterna, oppositionsråd

Torbjörn Ahlin
Centerpartiet, oppositionsråd

Anna Ågerfalk
Liberalerna, oppositionsråd

Alliansen i Örebro län