Örebro Län
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Slå vakt om våra fyra sjukhus

Slå vakt om våra fyra sjukhus

I Centerpartiets politik för Region Örebro län slår vi vakt om en sjukhusorganisation med tre sjukhus, USÖ, Lindesberg och Karlskoga, och att dessa ska ha ett gemensamt länsuppdrag.

Alla tre sjukhusen behövs för att kapa vårdköerna, klara vårdgarantin. På flera områden har regionen alldeles för långa vårdköer idag.

Alla tre behövs för att vi ska ha en närsjukvård värd namnet. För en nära bassjukvård och för det vardagliga samarbetet mellan vårdcentralerna och sjukhusen har våra tre sjukhus var för sig en väsentlig roll. Alla tre ska en akut öppen dygnet runt – för att vi ska ha en nära vård värd namnet.

Alla tre ska vara involverade i universitetssjukvården genom forsknings-, utvecklings- och utbildningsrelaterade aktiviteter.

Alla tre ska medverka till ökad såld vård. USÖ behöver sälja vård för att upprätthålla den kritiska massan, det bästa sättet att säkra en framtid för specialistvården i vår region. För att upprätthålla kompetensen och kvaliteten i sjukvården krävs att varje specialitet har en viss volym på verksamheten.

Det ska också sägas att ett av de bästa sätten att garantera de mindre sjukhusen en framtid i en successivt alltmer specialiserad sjukvård är att ge dem tydliga uppdrag gällande planerade operationer. Av länsklinikerna har ortopeden visat sig vara föredömlig i att utföra sådana uppdrag, med kapade köer och därmed ökat utrymme för såld vård som resultat. Motsvarande förhållande måste åstadkommas inom kirurgin, där senaste tidens turbulens kring kirurgin i Lindesberg tyder på något annat, dessvärre.

Fördelarna med länsklinikerna är att de möjliggör specialisering och arbetsfördelning som är av godo för patienten. Detta måste kombineras med ett ledarskap som gör att medarbetarna i hela regionen känner delaktighet, vilket glädjande nog förefaller vara fallet inom ortopedin.

Utöver våra tre regiondrivna sjukhus finns de facto ytterligare ett sjukhus i Örebro län – Capio Läkargruppen. Sjukhuset ägs till 92 procent av Capio. Resterande andel står regionen för. Utan Läkargruppen skulle vårdköerna vara än längre och fler patienter skull bli tvungna att söka vård i annat län. Regionen har nyligen gjort en ny upphandling hos Läkargruppen. En förhoppning är att denna upphandling bl a ska bidra till att korta de omänskligt långa köerna till utredning inför neuropsykiatriska diagnoser.

Centerpartiets uppfattning är att sjukvårdens utmaningar bäst löses genom att både den offentligt och privat drivna sjukvården ges förutsättningar att verka under sunda villkor.


Torbjörn Ahlin Oppositionsråd (C), Region Örebro län