Landsbygden förtjänar bättre

Regeringens förslag till ny landsbygdspolitik kan sammanfattas med talesättet ”Att ge med ena handen och ta med den andra”. Det är nämligen precis vad regeringen gör.

Exempelvis satsas 22 miljoner på kultur, men samtidigt chockhöjs biomomsen för mindre biografer på landsbygden. En biograf har redan tvingats lägga ned. Fler är troligen att vänta. Detta samtidigt som regeringen väljer att finansiera gratis entréavgift på statliga museer i framför allt i Stockholm. Regeringen lägger pengar på att stärka näringslivet på landsbygden, men har med andra handen redan kapat ROT-avdraget, inför nu en flygskatt och planerar en kilometerskatt. Alla dessa åtgärder kommer slå hårt mot småföretagen och jobben på landsbygden.
Trots att den utredning som ligger till grund för regeringens förslag innehåller 75 förslag för en mer levande landsbygd, förslag som regeringspartierna står bakom, presenterar man ingen skarp lagstiftning. Många av förslagen genomför man inte alls – andra vill man utreda.
Bristen på handlingskraft är tydlig.
Vad Sveriges landsbygder behöver är åtgärder som stärker attraktionskraften och bygger det gröna näringslivet. Det handlar om mer flexibla strandskyddsregler, gårdsförsäljning av öl och vin samt återföring av skatt på naturresurser.
Istället har krisande mjölkbönder fått högre arbetsgivaravgifter, biosugna fått högre biljettpriser.
Skogsägare som äger fjällnära skog riskerar inskränkningar i äganderätten med anledning av oklar praxis och juridik. Snart drabbas dessutom åkerier och andra småföretag av en kilometerskatt och det kommer bli dyrare att flyga till släktingarna eller jobbmötet.
Centerpartiet ser positivt på att riksdagen fattar beslut om ett långsiktigt mål för Sveriges landsbygdspolitik. Det är också bra att det finns en politisk samsyn kring att Sveriges landsbygder är viktiga för hela Sveriges utveckling. Politiken måste jobba för att stärka förutsättningarna för en modern och livskraftig lands- och glesbygd.
Det Sveriges landsbygder behöver nu är inte företag som ska fungera för att storstadsbor ska åka ut på landet och vila upp sig. Inte heller en proposition tom på konkret handling.
Sverige behöver ett nytt ledarskap – för ett Sverige som håller ihop.


Kristina Yngwe (C) vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet
Helena Vilhelmsson (C) riksdagskandidat Örebro län