Nytt ledarskap för Region Örebro län

På mina valaffischer inför årets regionval stod det ”Nytt ledarskap för Region Örebro Län”. Det hör till saken att vi i Centerpartiet också hade målsättningen att bilda ny majoritet med övriga allianspartier. Valet gick bra för Centerpartiet. Vi ökade med över 4 400 röster och ett mandat till totalt fem. Vi var snubblande nära ytterligare ett mandat.

Däremot blev det ingen majoritet för den samlade Alliansen. Det fattades hela åtta mandat. Inte heller det gamla styret med de rödgröna fick någon majoritet. Därav följer att någon ny konstellation för styret av Örebroregionen måste till.
Som det nu ser ut, har Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna beslutat att samarbeta inför den kommande mandatperioden.
Partierna har tillsammans 36 av fullmäktiges 71 mandat. Koalitionen har alltså absolut majoritet.
Den nya majoriteten innebär en samling kring centrum i det politiska kraftfältet.
När tillfälle nu getts har vi valt att inte sitta på läktaren och titta på utan medverka till en majoritet som står upp för regionen, för hälso- och sjukvården, för den regionala utvecklingen, kollektivtrafiken och kulturen.
Uppgörelsen innebär också att inflytande från ytterlighetspartier som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna undviks.
C, KD och S har tillsammans utarbetat en plattform för den kommande mandatperioden.
I Centerpartiet är vi stolta över att plattformen innehåller väldigt mycket av centerpolitik.
Våra tre partier har nu en gemensam grund för att stärka den nära sjukvården, öppna fler äldremottagningar, välkomna fler alternativa utförare inom vården och utveckla våra tre sjukhus, USÖ, Karlskoga och Lindesberg.
Det är bra för länsinvånarna och den nära sjukvården att plattformen säger att länets alla tre sjukhus ska vara akutöppna dygnet runt.
Det är också bra att hälso- och sjukvårdens organisation ska utvärderas med inriktning på bland annat närvarande och aktivt ledarskap, medarbetarperspektivet och ekonomi i balans.
Regionens uppdrag består inte bara av sjukvård. Idag finns också det regionala utvecklingsuppdraget. Av plattformen framgår att det ska vara möjligt att bo, verka och driva företag i hela länet.
Det finns en tydlig grön tråd gällande den regionala framtiden. Inriktningen mot cirkulär, biobaserad, ekonomi gör att vi ser möjligheter för hela Örebro län och inte minst de gröna näringarna.
Hela kedjan från råvara till måltid ska utvecklas. Ett program för skogsnäringen ska utarbetas.
I infrastrukturplanerna ska särskild hänsyn tas till det småskaliga vägnätet.
I Centerpartiet är vi glada att de tre partierna har kunnat enas om en politik som ser hela länet, som ser sambandet mellan stad och land och som vill leverera en trygg, tillgänglig och nära vård av hög kvalitet.
Vi är glada att vi kan leverera nytt ledarskap för Region Örebro län.


Torbjörn Ahlin (C) partiföreträdare