Infrastrukturen viktigast för landsbygden

Centerpartiet lanserade uttrycken ”Hela Kommunen ska leva”, Hela Länet ..”, ”Hela Sverige.. ”. Dessa uttryck använder gärna alla partier numera. Möjligen inte Miljöpartiet för deras värld koncentreras ju till Stockholm och större tätorter där man kan åka kollektivt eller med elcykel. Jag funderade även ibland om alla partierna i Alliansregeringen förstod innebörden.

I min syn på det aktuella uttrycket är infrastrukturen viktigast. Man måste kunna förflytta sig till och från jobb, skola, mm. Järnväg och även ibland flyg är viktiga. Järnväg är ju dessutom bra för miljön. Nu finns det inte järnvägar överallt utan för att leva upp till att hela Kommunen etc. ska leva behövs ett fungerande och bra vägnät. Ta Sydnärke som exempel. I Askersunds Kommun finns inte en meter järnväg och inte ens i Hallsbergs Kommun som är Sveriges mest kända järnvägsknut klarar vi oss utan vägar. Menar vi vad vi säger måste vi alltså ha bra vägnät ända ut till enskilda vägar.

I Regionen är det viktigt med infrastrukturen för att bygga ihop hela Region Örebro Län. Många fokuserar på att vi ska ha bra kommunikationer från de olika delarna i länet till Örebro. Det betyder mycket för hela Regionen att det går bra för Örebro. Men jag funderar ibland om det är samma avstånd i båda riktningarna. Från Askersund till Örebro går det snabbt nu med bil eller buss på nyrustade R50 + E20. Men hur många Örebroare tänker att det är 5 mil bra väg till Askersund. Detta är signifikativt för alla tätorter i resp. kommun. För att hela Kommunen, Regionen, Landet ska leva är infrastrukturen som vägar, järnväg och ibland flyg det viktigaste. Dessutom behöver vi tänka att 1, 5, eller 50 mil är enligt kartan lika långt i båda riktningarna.

När vi kan förflytta oss bra mellan olika platser inom kommun, region eller nationellt kommer nästa infrastrukturfråga. För att kunna bo, leva, driva företag behövs fungerande bredband. På 90-talet lanserade Centerpartiet uttrycket den ”Digitala Allemansrätten”. 20 år senare har vi tyvärr på många platser dålig kapacitet och i vissa fall saknas bredband helt. Detta rimmar dåligt med tanken att bredband ska vara en allemansrätt. Här måste Staten ta ett mycket större ansvar för att hela Sverige ska leva.

 

Anders Lycketeg