Säger hej till varje människa jag möter

Vi står inför ett viktigt vägskäl - mellan gemenskap och isolering.
Isoleringen är tydlig på den internationella arenan där stater bygger murar och sätter upp tullar eller tar ansatsen att lämna en upparbetad union.

Man önskar att isolera sig och skapa en annan gemenskap. En isolerad grupp för oss som är mer lika: Vi som har samma hudfärg, religion eller normer. Även här hemma läser vi dagligen om isoleringen i utanförskap och om hur den svenska integrationen har havererat. En annan typ av isolering ses i uppdelningen mellan vi i stan och vi på landsbygden.

Men valet i vägskälet, mellan gemenskap och isolering, är inte något som avgörs där borta; i USA, Stockholm eller Hjulsjö. Nej, valet görs inom mig.

Valet handlar om mina värderingar. Värdskap är gemenskap, ett förhållningsätt. På senare tid har det varit ett modeord i både kommuner och i näringslivet. Dess djupaste innebörd är dock mer än klichén om en leende busschaufför eller servicemedarbetare. Det handlar om att förvandla främlingskap, t.o.m. fiendskap, till relation och gemenskap. Värdskap var tidigare en norm i vårt samhälle. Idag är det ett val, frivillig och upp till mig.

Butiker och näringsliv erbjuder service som gör att jag kan handla vissa tider och varor. Servicen är ett ärligt och ömsesidigt utbyte: Jag får en vara eller tjänst mot ett ekonomiskt utbyte. Men värdskap är valet att skapa en relation. Värdskap är vilja att lära känna någon och att inkludera den som kund, gäst eller besökare. När det lyckas vinner vi båda. Vi skapar förtroende och tillit till varandra. Jag får vänlighet och respekt. Företaget får min lojalitet och trygghet i affärerna. Den gemenskapen kan ingen nätbutik i hela världen konkurrera med! Gott värdskap är en enorm möjlighet för att hela Sverige ska leva.

När jag i min vardag väljer att börjar säga hej till varje människa jag möter öppnar sig en ny värld. Jag suddar ut gränserna mellan våra åldrar, varifrån vi är och om jag är kvinna eller man. Mitt hej kan förändra mitt och andras liv. Vi lär oss något nytt och blir tryggare med varandra. Med ett hej i vardagen bryter jag isolering och börjar bygga gemenskap.

Tobias Nygren
Centerpartiet,
Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors