Kostnaden för hjälpmedel ska vara jämlik

I olika delar av livet behöver vi olika stöd och hjälpmedel. För oss inom majoriteten i Region Örebro län är rätten till en jämlik vård högt prioriterad. Alla ska kunna ges samma möjligheter att delta i samhället eller underlätta sin levnadssituation.

För att skapa oss en bredare, mer djupgående översikt och kunskap genomfördes under våren en översyn av hjälpmedel gällande avgifter och utbud. Vi har nu tagit emot denna översyn och kan se en skev fördelning mellan avgifter och utbud till hjälpmedel för den som behöver dessa i sin vardag. Tidigare har Region Örebro län haft en väldig skillnad i avgift, för olika hjälpmedel. Nu har vi presenterat ett förslag med syfte att underlätta för de med flera hjälpmedel. Förslagen gäller på personliga hjälpmedel inom audiologiska kliniken, syncentralen, ortopedteknik och hjälpmedelscentralen. Det kommer att resultera i en abonnemangsavgift på 65kr/person oavsett hur många hjälpmedel man har.

Utöver abonnemangsavgiften justeras avgifterna för att få en mer jämlik vård. Det har tidigare varit en ojämn fördelning kring avgifter på hjälpmedel i och med detta förslag hamnar vi i Örebro län på en genomsnittlig nationell nivå.
Det har då kommit upp synpunkter som handlar om att förslagen inte innebär avgiftsbefrielse för personer med beslut om insatser enligt Lagen för stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Vård hör dock inte till LSS. Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvårdsuppdraget, vilket regleras av hälso- och sjukvårdslagen. Personer med beslut om insatser enligt LSS är inte befriade från avgifter inom öppen- eller slutenvård i hälso- och sjukvården.
Tillsammans i dialog med brukarorganisationer ska vi fortsätta utveckla och underlätta att få ta del utav de hjälpmedel som finns. För de som är i behov av hjälpmedel ska det vara en mer jämlik fördelning till medborgaren.

Carina Dahl
Socialdemokraterna, ordförande i beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering

Emilia Molin
Centerpartiet, vice ordförande i beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering