Vad är att bevara välfärden

I stora delar av världen är det primära i livet att ha någonstans att bo och att ha tillgång till mat. Människor arbetar för att tjäna hop till det dagliga livet. Har man boende och mat för dagen är livet ok. Säkert önskar alla bättre resurser för att känna trygghet för både dagen och morgondagen. Tyvärr finns det många människor i världen som inte har denna trygghet. Krig, naturkatastrofer, orättfärdiga styresskick, traditioner med mera innebär för många människor svält och problem att ens överleva dagen.

Tyvärr finns även här i Sverige de som har det svårt ekonomiskt. Det kan vara pensionärer, arbetslösa, ensamstående föräldrar med flera. De måste prioritera hårt för att kunna leva. För Centerpartiet är det viktigt att ändra för de med sämst inkomst. Till exempel höjd grundpension, sänkt skatt för pensionärer, underlätta att få jobb med mera.
De flesta svenskar behöver dock inte prioritera för att ha råd att köpa mat. Det handlar mer om vilken standard vi vant oss vid och hur vi vill prioritera. Vi har hög levnadsstandard i Sverige. Även om det ibland blir fel så har vi generellt bra skola, barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård etcetera. Till detta allmänna betalar vi skatt.
Tyvärr finns det de som idag vill försvåra eller förbjuda för människor att komma till Sverige trots att de är utsatta för krig och förföljelse. Ett uttryck som används är att vi måste måna den svenska ”välfärden”.
Jag delar förenklat upp välfärden i tre delar. För det första: den allmänna välfärden via skattsedeln för skola, omsorg med mera. För det andra: bra levnadsstandard avseende boende, mat och dryck. För det tredje: privat konsumtion som vi unnar oss, som materiella saker, fritidsaktiviteter, resor med mera.
Centerpartiet förespråkar en humanitär hållning när det gäller flyktingar och invandring. Det viktigaste är naturligtvis att vi som ett rikt och priviligierat land bör kunna hjälpa svårt utsatta. Dessutom tror vi att många av de som kommer hit är och blir en tillgång för oss.
Vad är då egentligen god välfärd och hur vill vi prioritera? Det som sköts av vårt gemensamma via skattsedeln. Vad får det kosta? Boende och mat. Vad får det kosta? Är det den tredje delen, privat konsumtion som vi värnar mest?
För mig är inte stängda gränser lösningen för att bevara välfärden.


ANDERS LYCKETEG Kretsordförande Hallsberg