Stelbent, Skatteverket

Sverige har många effektiva och kundanpassade myndigheter. Jag kan ställa frågor och få svar via internet. Snabbt och enkelt. Men vill jag föra en diskussion med en tjänsteman, kanske för att jag inte förstår eller inte håller med om något, ja då blir det svårare.

Den första utmaningen är att komma igenom automatiska växelsystem och få fatt i rätt person. Sen kan dialogen börja. Nästa utmaning kan vara, om vi är oense, att föra min talan vidare. Landsbygdens företagare känner alldeles för ofta att de driver en Davids kamp mot Goliat.
De senaste åren har Skatteverket börjat förmånsbeskatta fyrhjulingar, ett redskap för arbete i skog och mark, för bönder och andra företagare. Du ska alltså beskattas om du använder fyrhjulingen för privat bruk. Regelverket kring förmånsbeskattning har inte förändrats utan vad som har skett är att tolkningen plötsligt har ändrats genom beslut av Skatteverket. Något som fått till följd att enbart det teoretiska, möjliga nyttjandet av en tillgång räcker för att företaget kan få betala ett förmånsvärde. Det vill säga, du får betala även om du inte använder fyrhjulingen privat. Bara utifall att, liksom ...

Ett annat exempel på Skatteverkets mindre flexibla inställning är frågan om produktion av snö vid skidanläggningar. Med hänvisning till en revision från EU har Skatteverket tagit bort sedan länge gällande subventioner av energiskatt på just snöproduktion.
En ekonomisk pålaga som nu drabbar företag inom turism och friluftsliv, särskilt med tanke på att beskedet kom mitt under ett verksamhetsår. Skidanläggningar kan få behålla den nedsatta skatten, men måste då skilja på snöproduktion och skidåkning genom att lägga det i olika företagsformer. Detta kanske fungerar för större företag, men en del skidanläggningar drivs av små näringsidkare som behöver ägna sig åt verksamhetsutveckling inte krångliga regler. I alla fall inte mitt under ett verksamhetsår. Det är inte så företagarvänligt!

En enskild person, eller en småföretagare, har inte mycket att sätta emot vid plötsliga förändringar i regeltolkning från myndigheters sida. Detta leder inte bara till ekonomisk oro för den enskilde företagaren, det skapar också en rättsosäkerhet. Den maktlöshet som många småföretagare känner måste få ett slut.

Helena Vilhelmsson
Centerpartiet, riksdagsledamot samt distriktsordförande