82 extra miljoner till primärvården

En kraftfull satsning på nära vård. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Centerpartiet och S och KD i Region Örebro län.

Anslaget till primärvården (hälsovalet) ökar med 8 procent (82 miljoner):

- Den extra satsningen på hälsovalet innebär en välkommen förstärkning av den nära vården, något som kommer hela länet tillgodo. Vår satsning ger vårdcentralerna möjlighet till fler hembesök, bättre telefontillgänglighet och förstärkning av den digitala servicen, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd.