Föräldrar till epa-ungdomar – var är ni?

Att vara femton år och ta traktorkort är nog en av livets första och största frihetsmarkörer. Att man själv eller tillsammans med någon förälder byggt sin egen bil gör säkert känslan extra stor.

Motorburen ungdom är, precis som i alla tider en otrolig stor ungdomskultur. En fin sådan, som innebär både frihet och ansvar.

NÄR ETT barn är 15 år så är hen, precis som jag skriver just ett barn. I Sverige har vi enligt lag bestämt att barn ska vara det fram till 18 års ålder. Friheten ska öka med åldern, men det innebär också att föräldrar enligt lag har ansvar över sitt barn fram till dess.

Som förälder står man för a-traktorns registrering, vilket innebär att man är ansvarig för fordonet. Men det är ju egentligen inte själva ägandet som är käpphästen här.

Även om friheten med åldern ska öka så en dag står barnet där med körkortet i sin hand, föräldern står och vinkar av vid den första åkturen. Glädjen är stor men ansvaret är större.

VET FÖRÄLDRARNA vad som händer sen? Vilka riskfaktorer finns? Sist men inte minst, finns du som förälder där? Det vi sett under många år som ökat markant är stora träffar med både barn och vuxna. Många ser det här som en möjlighet att träffas, prata och visa upp sitt eget åk.

Men tyvärr är det vissa som enbart ser det här som ett ställe för att festa, bråka och förstöra den allmänna ordningen och som dessutom är en plats där övergrepp sker.

I det här finns flera delar.

Den första är att motorburen ungdom som har ett genuint intresse för just fordon, behöver ha en plats att vara på. Med vuxna runtomkring som hjälper ungdomarna att utveckla sitt intresse.

DEN ANDRA delen är att barn och fulla vuxna hör inte ihop.

Den tredje delen har inget med lagar och regler att göra. Jag är också förälder och tänker att, om mina barn väljer att ta traktorkort när tiden är inne för dem, så vill jag veta var de är, vad de gör och vilka de umgås med. För som förälder är man inte bara ansvarig för fordonet, utan inuti sitter det värdefullaste man har.

Den person man älskar mer än något annat i världen. Så även om friheten för dem är viktig, så är deras trygghet och säkerhet det allra viktigaste.

VISA ATT du bryr dig och visa att du finns där. För det behöver de, av så många anledningar.

LINDA LARSSON Kommunalråd och distriktsordförande, Örebro