Tre sjukhus – ett uppdrag

Förr eller senare kommer nästan alla av oss, eller någon i vår närhet, att bli sjuka eller skada sig. Du ska kunna vara trygg med att vården finns när du behöver den. I Örebro län bor drygt 300 000 innevånare och våra vårdcentraler och tre sjukhus är bokstavligen livsviktiga.

Sjukvården i Örebro län, med dess kompetenta och välutbildade medarbetare, levererar faktiskt i världsklass på flera områden, både på vårdcentraler och på våra tre sjukhus. I dag bedrivs också sjukvård i nära samarbete med länets kommuner, för personer med hemsjukvård och på särskilda boenden.

För utveckling av länets sjukvård så krävs en förbättring av samverkan och samarbete mellan olika vårdnivåer, stora investeringar i utveckling, en kraftigt förbättrad tillgänglighet och goda arbetsvillkor.

Låt oss ta ett exempel på viktig samverkan och när vården kommer närmare patienten som när din farmor som tidigare behövde åka till akuten för sår på benet får nu stället besök av sjuksköterska hem till sig av ett mobilt team. Det här ett exempel på den vård som görs för att vara närmare patienterna med en mer avancerad vård i hemmet.

De senaste åren har flera stora investeringar beslutats och genomförts. En ny vårdcentral i Lindesberg har öppnat, en ny ambulansstation i Berglunda kommer inom kort vara i bruk samt en ny rehabbassäng i Karlskoga. På USÖ finns vårt nya H-hus som är fyllt med verksamhet som fått moderna och ändamålsenliga lokaler för fortsatt utveckling av länets vård.

Tillgänglighet för oss är viktig, vi har bland annat en digital mottagning samt fortsatt utveckling av den viktiga 1177.se för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. I länet har utvecklingen av ökad tillgänglig vård gått olika fort. Därför är arbetet med att förbättra fysiskt och digital vårdkontakt prioriterad. Det kan ske via drop-in på en av våra vårdcentraler men även digitalt eller via telefon för att ge dig en trygghet som patient.

Goda arbetsvillkor för oss är att vi ser personal i Region Örebro län och som vår viktigaste resurs. En bra arbetsmiljö skapas genom långsiktigt arbete som präglas av stor tillit till sina medarbetare och att man känner stolthet i det man gör. Till skillnad från många andra regioner så har vi aldrig haft hyrsjuksköterskor i våra verksamheter vilket stärker arbetsmiljön för vår personal. Ett annat sätt att höja kvalitén är kompetenshöjning för den personal som jobbar och därför har vi utökat antalet utbildningar. Det har aldrig arbetat så många inom vården på våra tre sjukhus som det gör i dag.

För oss i majoriteten är det viktigt att den som behöver vård och omsorg ska mötas av samordnade insatser med hög personlig kontinuitet. Detta är för att stärka våra tre sjukhus och våra vårdcentraler med ett gemensamt uppdrag och tillsammans skapa en trygghet för alla våra invånare. För att klara länets framtida sjukvård behövs alla tre sjukhusen.

Andreas Svahn
regionråd (S)

Behcet Barsom
regionråd (KD)

Torbjörn Ahlin
regionråd (C)