Syngliggör det osynliga för en jämlik idrott

Jämlikhet och jämställdhet diskuteras ofta inom idrotten. Oftast handlar det om pengar, om kvinnor och män har samma förutsättningar att kunna leva på sin idrott. Just inom lagsporter är skillnaderna i löner och sponsoravtal väldigt stora. Det hänvisas till att marknadsvärdet, förmågan att nå ut, är större inom herridrotten än inom damidrott.

Men det finns många fler faktorer som spelar in för att jämställdhet ska kunna uppnås mellan könen i idrottssammanhang. Jag tror att alla som har varit eller är aktiva inom idrott kan visa på skillnader, men det kan också vara så att olikheterna är gömda och svåra att ta på och sätta fingret på.

För ett tag sen satt jag på ett möte med representanter för ett stort kvinnligt idrottslag i länet. Det var väldigt intressant att höra hur det fixas och arrangeras för deras manliga motsvarighet men inte för dem.

Jag talar om allt runtomkring, som inte har med pengar att göra utan om skötsel, iordningställande av planen inför träning och match. Så pass enkla saker som att det för herrlaget ställdes fram fyra mål inför träning, medan det för damerna ställdes fram två eller tre mål. När det snöade plogades planen när herrarna skulle träna men inte när damerna skulle göra detsamma. Sponsorskyltar för herrarna är fasta och de som var flyttbara flyttades av personal, medan damlaget fick gå runt och täcka över herrarnas fasta skyltar och själva sätta upp sina egna.

Det är tydliga faktorer som inte har med marknadsvärde att göra direkt, men som i förlängningen faktiskt har det. Om alla lag och spelare, oavsett kön skulle få lika behandling kring detta så skulle lagen ha samma förutsättningar att fokusera på att bli bättre på sin idrott och genom det nå högre resultat och få högre marknadsvärde.

Ofta ägs planer och sköts av kommunen. De måste ta ansvar för detta. Inventera hur det ser ut för de föreningar som berörs och åtgärda problem. För det är ett stort problem. Hur ser det ut för ditt lag?

De osynliga faktorer som finns i just din idrottsförening, synliggör dom, lyft upp det och åtgärda. Det är så lite som krävs för att alla, både kvinnor och män i din idrottsförening ska ha lite bättre förutsättningar.

Linda Larsson (C) kommunalråd och distriktsordförande Örebro