Vi har alla ansvar för demokratin!

För en tid sedan tittade jag på dokumentären om de fem första kvinnliga riksdagsledamöterna på SVT play. Det var ett intressant program som belyste demokratifrågor ur olika vinklar.

Det som fastnade hos mig var det engagemang som drev dessa kvinnor. De ville vara med och påverka sin och andras framtid. Deras uppdrag var tufft och de fick ofta kämpa i motvind. Men de drevs av samma starka drivkraft som funnits hos de män som tidigare suttit i första och andra kammaren, då för 100 år sedan. De såg saker de ville ändra på, la fram förslag på förändring och försökte att få andra att tycka likadant. Om de flesta tyckte likadant kunde en förändring ske. Deras drivkraft hade då gett resultat.

För mig är det precis det som gjort att jag engagerat mig politiskt. Jag vill vara med och påverka vår gemensamma framtid. Jag vill lära mig nya saker, lyssna in, prata, argumentera, fundera och slutligen vara med och förändra det som kan bli bättre.

Ibland tar det lång tid och ibland måste svåra prioriteringar göras. Ibland kanske man inte får med sig en majoritet för sitt förslag eller så måste jämkning ske. Men om man inte alls är med, kan man heller inte vara med och påverka.

Som nytt Regionråd för Centerpartiet vill jag verka för att alla som bor i vårt län ska ses som en kraft att räkna med och för allas lika värde. Jag vill att sjukvården i vårt län ska vara tillgänglig och bra, med en effektiv administration. Jag vill även att landsbygden och staden ska ses som komplement till varandra. Vi har många fördelar i vårt län som jag tycker ska lyftas fram och som vi ska ta vara på. Vi har våra viktiga gröna näringar som både ser till att det finns levande och produktiva skogar och som ser till att vi alla får mat på bordet. Vi har våra företagare som skapar arbetstillfällen. Vi har vår viktiga ideella sektor med mängder av föreningar och vi har våra kulturaktörer. Allt detta ökar regionens möjlighet att vara ett hållbart län: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Du kan också vara med och förändra vår gemensamma framtid, att ta ansvar för vår demokrati. Lyft frågor du brinner för, och engagera dig i ett parti som passar dig.

För mig är det Centerpartiet.

Charlotta Englund (C) Regionråd