Framtidstro och kraft i en orolig tid

Så här i orostider känns det bra att få omge sig med kloka, omtänksamma medmänniskor. Jag ser och möter många som vill vara med och bidra på olika sätt nu när det är krig i vårt närområde. Engagemanget är stort och leder till att många människor kan få hjälp i en utsatt situation.

Nu resurssamlar hela samhället. Kommuner och regioner gör sig beredda på att möta de utmaningar som finns framför oss. Regionen ser över sina resurser och förbereder sig utifrån de förväntade behoven.

Samordning över Sverige sker och det är extra viktigt för att det i slutänden ska bli ett bra resultat.

UNDER DEN här tiden har jag haft förmånen att få åka runt i hela vårt län och träffa engagerade människor på olika årsmöten. När jag var i Rockhammar, Lindesberg fick jag ny kunskap om Centerpartiets symbol klöverns tillkomst och vår gröna färg. En bra diskussion följde där vi tillsammans kunde konstatera att den gröna färgen symboliserar trygghet och stabilitet, men även frihet, öppenhet och tolerans.

Den gröna marken är en bra grund att stå på. Ur det gröna kan det sedan gro och växa. Det kan växa livsviktiga grödor men det kan även växa tankar och idéer.

Det kan generera idéer från någon som har fötterna på jorden. Som att ge mer makt till den enskilda människan men som ändå vill vara med och ta ansvar för det gemensamma. Gröna tankar om att värna allas lika värde och för lika villkor. Mötet i Rockhammar fortsatte och viktiga förslag om framtiden och valåret togs fram. Framtidstron gror även i oroliga tider.

DET KÄNNS därför extra bra att vi nu faktiskt får mötas, även om det måste ske med ansvar. Vi får chansen att prata om det som känns betydelsefullt för oss, lyfta fram våra frågeställningar och uttrycka vår oro.

Det leder förhoppningsvis fram till att vi gemensamt fattar bra och genomtänkta beslut inför framtiden. Jag kommer att ta med mig alla synpunkter som kommit fram under mina möten både med enskilda personer och hela avdelningar.

Jag ska förvalta dem på bästa sätt. Dessa möten har gett mig kraft i en orolig tid. Hoppas du också får eller har fått chansen att delta i sådana möten där du får prata om din oro eller dina funderingar och glöm inte att ta hand om andra och varandra.

CHARLOTTA ENGLUND Regionråd