DISTRIKTSSTÄMMAN GENOMFÖRD

Lördagen 26 mars ägde Centerpartiets distriktsstämma rum på Svalan i Brunnsparken Örebro.

Med på länk fanns även Centerpartiets europaparlamentariker Abir Al-Sahlani som föredragshållare. Hon pratade om vikten av EU:s arbete kring kriget i Ukraina och hur vi behöver mobilisera för att ta emot och ta hand om de flyktingar som kommer. Ett faktum som också kommer upp i samma fråga är att många människor försöker sko sig på att handla med människor, trafficking där oftast kvinnor och barn blir lockade att komma till trygghet och säkerhet men som hamnar som fångar och exempelvis blir tvingade att sälja sex. Något som alla länder och EU behöver ha bättre kontroll på och få stopp på.

En annan stor fråga som engagerade många var energifrågan, där flera centerpartister från länet bland annat ställde frågan till Abir hur andra länder i Europa ska ändra inställning i kärnkraftsfrågan. Där är Frankrike ett land, som är med i samma partigrupp som Centerpartiet i EU-parlamentet, idag har över 50 kärnreaktorer.

Vikten av frihet och demokrati var också något som lyftes. Vi har minskat vårt försvar och vårt totalförsvar under mer än 30 år. I landet är vi självförsörjande till hälften vilket innebär att vi är beroende av en import som under oroliga tider i omvärlden kan bli ett problem. Hela landet måste få leva, de gröna näringarna och entreprenad – och transportsektorn är otroligt viktiga i detta och för oss som centerpartister så behöver dessa områden prioriteras upp, för hela Sveriges bästa.

Det var en fin eftermiddag där ett nytt regionprogram antagits. Regionråd Charlotta Englund var nöjd med det beslut som tagits.

  • Det har varit en väl förankrad process där alla kretsar i länet fått göra inspel och diskutera nya prioriteringar. Även regiongruppen och distriktsstyrelsen har fått chansen att tycka till och vi ser nu att vi kommer gå till val som ett grönt, decentraliserat parti för hela länets bästa, säger Charlotta Englund regionråd för Centerpartiet.

Linda Larsson blev enhälligt omvald till distriktsstyrelsens ordförande för ytterligare ett år. Lars-Göran Zetterlund, Hällefors blev omvald till 1:e vice ordförande och Johan Niklasson, Lekeberg blev invald som 2:e vice ordförande.

  • Jag tycker det här uppdraget är jättekul och är väldigt glad att få fortsatt förtroende. Det är ett spännande år nu och vi satsar stort på att vi ska behålla vårt riksdagsmandat och öka mandaten i regionen. Samtidigt stöttar vi våra kretsar så att de i sin tur kan öka i mandaten och även ta plats i kommunledningarna runt om i länet, säger Linda Larsson Centerpartiets distriktsordförande Örebro län.

Övriga distriktsstyrelsen består av Susanne Eriksson Forsberg Nora, Björn Pettersson Lindesberg, Xerxes Åkerfeldt, Jessika Edetun Falk och Anders Olsson Örebro, Inga-Lill Andersson Karlskoga, Birgitta Höijer Degerfors, Pernilla Ljungstedt Laxå, Yousef Ahlsal Askersund, Ann-Sofie Johansson Hallsberg och Frank Tholfsson Kumla.