Svenskt jordbruk en samhällsviktig verksamhet

Rysslands invasionskrig i Ukraina har skakat om den europeiska säkerhetsordningen i grunden.

Kriget har också gjort oss smärtsamt medvetna om vårt beroende av omvärlden. Vår självförsörjningsgrad är skrämmande låg.

Det måste sägas, att väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Vår beredskap måste stärkas, och då är vi beroende av de gröna näringarna. Det är egentligen rätt enkelt. Utan jord o skog, blir det ingen mat på bordet och kallt i våra hem.

Biobränslet i våra fjärrvärmeverk kommer från växande skogar. Det ska det fortsätta göra. Vi ska inte använda dyr olja eller el att värma upp våra hus med. Alla som har möjlighet kan dessutom satsa på solenergi via det gröna avdraget för solceller, som Centerpartiet infört. Det liknar ROT-avdraget, du får göra avdrag för kostanden i deklarationen. Invånarna i Örebro län ligger i framkant i antal investerade solceller, Nora och Laxå har varit på topp fem listan i landet!

Att bygga ut vindkraft är på många håll kontroversiellt. Men en sak är säker, varje vindkraftverk minskar beroendet av Putin.

Maten då? Putin har skruvat åt gaskranarna till Europa, vilket har lett till sällan skådade prisökningar på bränsle, och omkostnaderna för bönderna rusar.

Ingen företagare vill ha bidrag för att få sin verksamhet att gå runt, men livsmedelsproduktionen är i kris, därför har Centerpartiet medverkat till flera stödpaket riktat mot jordbruket.

Men synen på jordbruk behöver förändras i grunden. Som ett första steg borde jordbruk och livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig verksamhet i miljöbalken. Det gör den inte idag!

Vår livsmedelsstrategi måste ha bättre mål om försörjningstrygghet. Jordbruket är idag beroende av importerade varor, och att nödvändiga produkter som gödsel och foder skulle bli en bristvara i kristid, ja det var nog inga andra än våra bönder medvetna om.

Vi behöver stödja inhemsk produktion av exempelvis fosfor och kväve, och lagerhålla mineralgödsel och andra viktiga varor, både på den enskilda gården och nationellt. Och viktigast av allt – köp svensk mat.

De svenska bönderna och de gröna näringarna är en grundpelare för det svenska totalförsvaret. Genom snabba stödåtgärder och förändrat synsätt på längre sikt, kan vi säkra upp att mat kan produceras även i tider av kris och krig.

Helena Vilhelmsson (C) Riksdagledamot Örebro län