Sjukvårdens medarbetare prioriteras i majoritetens budget

En tydlig satsning på vårdens medarbetare är regionmajoritetens (S, C och KD) besked idag när de presenterade sitt förslag till verksamhetsplan och budget för Region Örebro län för nästkommande år.

Den demografiska utvecklingen i länet, det vill säga andelen invånare i arbetsför ålder i förhållande till andelen barn, unga och äldre, är en fortsatt utmaning för regionens verksamheter. Det påverkar såväl skatteunderlaget som vårdens ökade behov. Samtidigt brottas regionen med utmaningen om att det finns för få händer inom hälso- och sjukvården. Vårdens medarbetare behöver fler kollegor och mer tid för återhämtning. Majoriteten säkerställer även att det finns resurser till hantering av den uppskjutna vården, i spåren av senaste årens pandemi.


- Med den här budgeten visar vi att vi menar allvar med att göra de satsningar som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare för vårdens medarbetare, säger Andreas Svahn (S) regionstyrelsens ordförande. Det är endast så vi kan minska väntetiderna och öka tillgängligheten till vården för våra länsinvånare, tillägger han.


- Denna budgetsatsning riktar sig mycket till vår personal. Men vi gör också andra viktiga satsningar på dem som vården är tillför, nämligen patienten. Med satsningar på läkarinsatser på våra särskilda boenden samt stärkta levnadsvanemottagningar säkerställer vi tryggheten för patienten. Vi får inte heller glömma de 178 mkr vi satsar på att kapa vårdköerna, säger Behcet Barsom (KD), regionråd.


- Vår fantastiska personal har slitit länge, och nu kan vi presentera viktiga lönesatsningar. Vår budget är också en satsning på invånarna i hela vårt län. Med satsningar på både närtrafik, återstart av vissa busslinjer och akut närsjukvård, skapar vi en större tillgänglighet för våra länsinvånare. Med en liten extra kick till kultursektorn hoppas vi på ett fortsatt gott samarbete med civilsamhället, säger Charlotta Englund (C), regionråd.

Kontakt
Charlotta Englund (C) 076 725 78 20