Nära vård med patienten i centrum

Nära vård, vad är det egentligen?

Det är en fråga jag ofta får när jag är ute och kampanjar inför kommande val. Hela Sverige håller på att ställa om till mer nära vård. Det är en omställning som hållit på under flera år.

Det är vård med patienten i centrum. Det kan vara allt från den vård du kan ge dig själv, till det stöd kommuner och regioner kan ge dig. Det är enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR ”ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.” Vidare säger de att ”en mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.”

Nära vård är alltså ett sätt att möta den utmaning vi nu står inför. Vår befolkning blir äldre och äldre, bra vård leder till att fler lever längre samtidigt som det är färre personer i arbetsför ålder. Färre ska alltså ta hand om fler.

Nära vård i Örebro län är egentligen all vård som inte är specialiserad vård. Det är ofta det första mötet med vården. Det kan vara på en vårdcentral, på en akutmottagning eller ett möte med ett mobilt team.

Här kommer några exempel från Örebro län:

Tillsammans med kommunerna har mobila team skapats. Det är team som kan komma till patienten istället för att patienten ska behöva ta sig till sjukhuset. Ofta står regionen för läkarkompetens och kommunen med övrig kompetens. Ibland kan det vara det första besöket för patienten och ibland kan det vara istället för ett återbesök.

Dessa team har varit framgångsrika och en utvärdering visar att antalet äldre som har behövt återbesök på sjukhus har minskat. För den sköra patienten är detta en positiv utveckling.

Ett annat exempel är nystartade kontaktcentrum för att möta barn och ungas psykiska ohälsa. De håller på att byggas upp i Karlskoga, Lindesberg, Hallsberg samt Örebro och finns redan nu tillgängliga via telefon. Här ska det första mötet ske för barn och unga samt deras vårdnadshavare. Här ska man kunna få rätt lotsning utifrån de behov man har.

På så sätt får fler rätt hjälp snabbare än förut. Nära vård, alltså tillgänglig vård med patienten i centrum.

Charlotta Englund
Regionråd Centerpartiet i Örebro län