Skatteverket gör fel mot små hästföretagare

Hästnäringen är en viktig näringsgren, inte minst för våra landsbygdsföretagare. Det finns över 350 000 hästar i Sverige som omsätter över 30 miljarder kronor.

Hästsport har blivit en folksport och vi har på senare tid blivit bortskämda med att gång efter annan få njuta av svenska ridsportframgångar.
Tyvärr agerar Skatteverket på ett sätt som gör att den ekonomiska lönsamheten äventyras, inte minst inom travsporten. Skatteverket har i ett så kallat "ställningstagande" konstaterat att hästföretagare som enbart bedriver tävlingsverksamhet med hästar inte längre ska anses bedriva ekonomisk verksamhet. Det innebär att företag kastas ut från momssystemet och inte får tillbaka den ingående moms de betalar. Detta har redan lett till många processer i våra skattedomstolar.

Skatteverket anser däremot att de hästföretagare som kombinerar sin tävlingsverksamhet med avel ska vara med i momssystemet. Samma verksamhet kan alltså ha olika beskattning, vilket är orimligt!
Centerpartiet menar att Skatteverkets hantering av hästföretagarna bryter mot god sed. Skatteverket måste vara mycket säker på sin sak när man gör nya tolkningar, om de ska vara rättssäkra.
Ett så kallat ställningstagande menar vi riktar sig primärt till verkets medarbetare, inte att det ska ligga till grund för en ny rättspraxis, och ges en sådan rättsverkan att det förändrar gällande registreringsbeslut om mervärdesskatt.
Skatteverkets frekventa granskningar av hästföretagare inom främst travsporten kan inte få fortgå. Vi pratar om en verksamhet som fungerat smärtfritt sedan skattereformen 1991, då det blev ordning och reda inom travsporten, svarta pengar blev vita och näringen utvecklades till att bli världsledande med ett tydligt regelverk.

Frågan måste lösas i samförstånd. Centerpartiet uppmanar Skatteverkets generaldirektör att se till att principmål snabbt kan föras fram i skattedomstolarna, annars riskerar vi tusentals processer i domstol under en tioårsperiod. Resurser bör läggas på annat, som att utreda och lagföra verkliga skattesmitare.

Per Åsling (C)
vice ordförande i Riksdagens skatteutskott

Helena Vilhelmsson (C)
ersättare i skatteutskottet