Budget 2024 för Region Örebro län från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Pressmeddelande

Idag har de styrande partierna i Region Örebro län bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterat verksamhetsplan med budget för 2024.

Region Örebro län går mot en tid som kommer vara ansträngd. Tillsammans behöver vi möta dessa ansträngningar på ett ansvarsfullt sätt. Nästan ingen region är förskonad mot denna utmaning eller går opåverkade av de konflikter och kriser som pågår runt om i världen. De styrande partierna är dock övertygade att även denna utmaning är något som vi kommer att kunna hantera. Med fortsatta investeringar och effektiviseringar, samtidigt som tidigare satsningar får effekt, kan vi ge invånarna en god sjukvård och säkra vårt kärnuppdrag.

Detta ansträngda läge kräver dock handlingskraft. För att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi föreslår vi en justerad skattesats med 75 öre. Skattehöjningen motsvarar 569 miljoner kronor 2024. Detta är medel som avsätts för att stärka primärvården och kollektivtrafiken i hela länet. Utöver denna åtgärd kommer även samtliga nämnder få i uppdrag att jobba intensivt med kostnadsreduceringar och effektiviseringar.

- Det ansträngda ekonomiska läget kräver ansvarstagande och handlingskraft. För oss är vårt välfärdsuppdrag, med en tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård, högsta prioritet. Nu behöver vi ta ansvar för en fortsatt stark välfärd i hela länet. Genom att höja skatten värnar vi välfärden och dess medarbetare säger Andreas Svahn, regionråd Socialdemokraterna

- I en osäker tid med ökade priser och kostnader är det viktigt för oss styrande partier att prioritera kärnverksamheten. Därför lägger vi ett procentuellt större ansvar på till exempel regionstyrelsen och regional tillväxt jämför med hälso-och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken, säger Charlotta Englund, regionråd Centerpartiet

- Det känns tryggt att våra tidigare satsningar börjar få effekt och arbetet med den uppskjutna vården är igång. Men tuffare tider kräver också svåra beslut. I förhandlingarna krävde vi Kristdemokrater en skriftlig överenskommelse som innebär en temporär skattehöjning på 75 öre. Alternativen var en skattehöjning på 1.35 kronor eller nedskärningar på över en miljard. Här landade vi i ett avvägt och klokt beslut, säger Behcet Barsom, regionråd Kristdemokraterna

KONTAKT
Andreas Svahn (S), 070 52 422 66
Charlotta Englund (C), 076 725 78 20
Behcet Barsom (KD), 073 077 77 36