Kultur är än viktigare i kristider

Mitt under brinnande krig fick Winston Churchill kritik i parlamentet för att han lade så mycket pengar på kultur och Churchill svarade:
”Vad ska vi annars ha att slåss för! Har vi ingen konst och kultur har vi inget att försvara!”
Churchill menade också att konsten och kulturen är en av demokratins främsta vapen.
Centerpartiet tillsammans med Kristdemokraterna och Socialdemokraterna inom region Örebro står upp för ett öppet Sverige och förtryck-, yttrande- och religionsfrihet och brett deltagande i kulturlivets alla former.

Det är genom många människors engagemang som vi kan hindra att anti-demokratiska krafter får fotfäste i vårt land eller i våra folkvalda församlingar.
Centerpartiet vill exempelvis utveckla folkbildningen med studieförbunden. Centerpartiet tror nämligen att det leder till att enskilda människor rustas för att tänka kritiskt. Regionen bygger kunskap tillsammans med allmänheten. Allt detta för att förhindra desinformation och lögner som sprids effektivt i samhället idag.
Zoomar vi ut i västvärlden ser vi att kulturen, i vissa fall, kan landa i privata intressen och i privata företag. Sponsring är bra, men kan skapa ett beroende från finansiärerna. Att nyttja kulturutbytet kan då bli kostsamt för den enskilde. Det kan då bli en klassfråga.
Centerpartiet vill att alla ska kunna ta del av kultur. Exempelvis bibliotek, studiecirklar, museer, teater, film, idrott, dans och musik, kulturmiljöer och natur.
De finns några få myndigheter idag som hanterar finansiering av kultur och det är stat, region och kommun.
Kulturen är en av regionens kärnuppdrag. Regionen får ta del och inflytande av de statliga pengarna som regeringen avsätter genom samverkansmodellen och regionens kulturplan. Det hindrar inte regionen att effektivisera och utveckla kulturnämndens uppdrag.
Kulturnämnden ska ha en effektiv organisation och prioritera rätt uppdrag. Alltså använda pengarna på ett kostnadseffektivt sätt.
Kulturnämnden lägger nu ett uppdrag till verksamheten att effektivisera. Förslag arbetas nu fram till hösten.
Centerpartiet i region Örebro kommer att fortsätta kämpa för att kultur och demokrati ska värnas, stärkas och präglas av jämlikt deltagande och inflytande inom stad och landsbygd i hela Örebro län.
Frank Tholfsson, C
Ledamot i Regionfullmäktige Örebro län
Ersättare i Kulturnämnden