Centerpartiet är aktivt i hela länet

Svar på insändare i Nerikes Allehanda 2 november

Snart före detta C-anhängare, precis som du konstaterar så står vi i Region Örebro län inför stora ekonomiska prövningar. Det är verkligen en utmaning att på grund av 900 miljoner i ökade kostnader för pensioner och 100 miljoner i ökade kostnader för kollektivtrafiken, behöva se över arbetssätt och titta på reduceringar. Vi är tyvärr inte ensamma i detta utan alla våra grannregioner har samma utmaningar.
Just nu har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i vår region tagit fram ett antal förslag till förändrat arbetssätt och förslag till reduceringar. Dessa har nu tagits upp i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Där har de nu läst och diskuterat och kommit fram till att mer underlag behövs. Därför kommer nämnden ta beslut om att få en fördjupad bild över hur förslagen påverkar helheten. Därefter kommer nya bedömningar göras och beslut att fattas.
Just nu har inga beslut fattats om att stänga några verksamheter i Lindesberg. Beslut har däremot fattats om att minska kostnader på administrationen, där det inte påverkar vården för våra patienter på ett alltför omfattande sätt. Men kostnadsreduceringar behöver fortsätta att göras när Hälso- och sjukvårdsnämnden ska dra ner med 414 miljoner. Och när besparingar behöver genomföras kommer naturligtvis alla att påverkas, både om du bor på landsbygden eller i staden. Att dra ner på kostnader kan tyvärr inte göras obemärkt.

Centerpartiet i regionen kommer fortsätta att vara aktiva i hela länet och engagera oss i bland annat landsbygdsfrågor, även i de norra länsdelarna. Vi träffar personal på Lindesbergs lasarett, besöker verksamheter och pratar med aktiva centerpartister i kommunerna. Vi lyssnar, lär oss och angriper de svåra förslagen till besluten på ett lösningsfokuserat sätt.
I samtal med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna diskuterar vi fördelar och nackdelar inför alla de tuffa beslut som vi står inför. Det blir förstås ett givande och ett tagande.
Jag hoppas att du ändrar dig och fortsätter att engagera dig för landsbygden och hela länets utveckling tillsammans med många andra engagerade centerpartister.

Charlotta Englund
Regionråd (C)