Så skapar vi en folkrörelse för klimatet

Efter ett år med Tidöregeringen är det tydligt att M, L, KD och SD inte har det som krävs för att Sverige ska klara klimatomställningen.

Det enda de hittills har åstadkommit är att öka utsläppen och gjort det svårare för personer och företag att ställa om.
Sverige behöver ett klimatledarskap som underlättar för industrins gröna innovationer, smarta lösningar och människors vilja att ställa om. Sverige behöver en folkrörelse för klimatet.
Till skillnad från Tidöpartierna ser vi det stora klimatengagemang som finns i Sverige. Med politisk beslutsamhet och stabilitetkan vi ge privatpersoner och företag rätt förutsättningar att dra sitt strå till stacken. Centerpartiet vill att alla ska tjäna på klimatomställningen och med rätt enkla medel kan politiken åstadkomma mycket. Vi behöver exempelvis göra det enklare och billigare för folk att använda solenergi och att gå från fossila bränslen till förnybart.

Om vi tar bort skatter för solenergi, gör det enklare för lägenhetsboende att dela solenergisystem och hjälper kommuner att hitta bra platser för solel, kan den snabbt byggas ut och sänka elräkningen. Samma sak gäller för vindkraften. Där vi vill att närboende, kommuner och markägare ska kunna tjäna pengar när det byggs nya vindkraftverk. Vi vill också att det ska finnas fler laddstolpar på parkeringarna runt hyreshusen.

Det finns en enorm potential i omställningen i transportsektorn. Men med Tidöpartiernas bränslepolitik ökar konsumtionen av fossil diesel ökat 4 miljoner liter om dagen.
Centerpartiet vill istället genom kraftiga investeringar öka produktionen av svenskt biodrivmedel. Tillsammans med sänkta skatter och avgifter på biobränsle kan vi sänka priset på dieseln med fyra kronor per liter, utan att öka utsläppen samtidigt som vi skapar tiotusentals nya jobb.

Det finns en annan väg. Istället för regeringens utsläppsökningar går det att nå klimatmålen och klara omställningen.
Vi i Centerpartiet vet hur man gör det billigt och lätt att göra rätt!

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson (C)