Alla måste bidra till en bra budget

Slutreplik på på Wilhelm Sundmans (L) insändare NA den 15 november.

Centerpartiet är i högsta grad ett ansvarstagande parti som deltar aktivt i diskussioner om vad som krävs för att få en budget i balans, om det är ett uselt ledarskap så får det stå för Wilhelm Sundman. Vi har varit med och tydliggjort att i de beslut som ska fattas behöver för- och nackdelar för olika länsdelar vägas in.

För Centerpartiet är samarbetet med förvaltningen viktigt. Hälso- och sjukvården är en komplicerad verksamhet som kräver stora sakkunskaper. Det är viktigt att lyssna till de förslag som både chefer och medarbetare i verksamheterna tagit fram. Vi tror att om vi ska kunna få en budget i balans behöver alla bidra. Faktabaserade underlag behövs inför svåra beslut.
När det gäller de beslut som fattats i hälso- och sjukvårdsnämnden framgår det flera saker. Beslut om att effektivisera administrationen samt att förnya och se över sina arbetssätt är redan fattade. När det gäller de olika förslagen till neddragningar, önskades mer underlag från nämnden för att kunna gå vidare med dessa förslag. Tydligare kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser behövs innan konkreta beslut ska fattas. Ibland behöver komplexa beslut få ta lite tid.

Jag vet vad jag vill vara för politiker. Jag kommer att fortsätta möta de som bor och verkar runt om i vårt län och jag kommer fortsätta att göra verksamhetsbesök och ta chansen att få gå bredvid de som jobbar där. Jag kommer att fortsätta att läsa på, lära mig, ställa frågor och lyssna. Men jag kommer också vara ansvarstagande när vi behöver göra neddragningar.

Charlotta Englund
Regionråd (C)