HÅLLBAR REGION OCH HÅLLBAR VÅRD
FÖR HELA ÖREBRO LÄNS BÄSTA

Det bästa för vårt län är en hållbar region. Där människor tillsammans får hela länet att leva och växa till en grön och trygg vardag för alla, där det finns hållbar vård från livets början till livets slut. För hela Örebro läns bästa.

Hållbar Region

Vi vill skapa ett län där det finns meningsfulla jobb, skapade av företag som vill bidra till vår gemensamma framtid. Ett län där det finns god och trygg mat, rent vatten och luft att andas. Där kulturaktiviteter berikar livet och vi kan bo, leva och verka där vi önskar, på landsbygden eller i staden. Oavsett vem jag är har jag rätt att vara den jag är - som jag är. Det finns plats för mig och jag kan bidra på mitt unika sätt. Vi ligger steget före med klimatarbetet och i den gröna omställningen. Tillsammans skapar vi en framtid där människor vill vara med att förändra, tar hand om miljön och där vi tar hand om varandra.

Centerpartiet i Örebro län vill att

  • Du ska ha tillgång till mat, rent vatten och ren luft att andas
  • Du ska kunna hitta ett jobb så du klarar din ekonomi
  • Du ska kunna bo, leva och driva företag där du önskar, på landsbygden eller i staden
  • Du och alla människor i länet har lika rättigheter och trygghet
  • Du ska ha goda möjligheter till kulturaktiviteter.

Hållbar Vård

Vi vill skapa ett län där vi har en god, nära, tillgänglig och likvärdig vård med patienten och patientsäkerhet i fokus. Som arbetsgivare värdesätter vi personalen som vår viktigaste resurs. Därför utvecklar vi arbetsmiljön så att personalen trivs, vill arbeta, stanna och utvecklas i regionen. Länet ska ha en bra fungerande primärvård samt tre akutsjukhus som har ett gemensamt uppdrag. Vi vill se till att det finns god, tillgänglig vård i hela länet.

Centerpartiet i Örebro län vill att

  • När du behöver vård ska den vara tillgänglig
  • Alla våra tre akutsjukhus ska vara livskraftiga och kunna ta hand om vardagliga akuta åkommor
  • Du ska få rätt hjälp när du söker vård
  • Region Örebro län utvecklas till en än bättre arbetsgivare
  • Du ska erbjudas tandvård av hög kvalitet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.