Riks 1: Helena Vilhelmsson

Bild

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot
57 år, Gyttorp

För hela Örebro läns bästa

Världen runt omkring oss förändras. I tider av oro gäller det att vi tillsammans står upp för det som är viktigt. Omsorg om varandra och vår miljö, en trygg vardag, handlingskraftiga företag, lika villkor för kvinnor och män.

Med Centerpartiets jordnära visioner ser vi positivt på framtiden. Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft styr vi framåt. Det som behövs är handlingskraft – och företagsamheten finns i vår själ.

Levande landsbygd

En levande landsbygd med betande djur och växande skog är avgörande för att minska utsläppen. Likaså för att säkra vår matproduktion, beredskap och säkerhet. Hyllorna i våra butiker skulle gapa tomma efter bara några dagar vid en större handelsblockad!

En trygg miljö i vardagen

Vi behöver återanvända fler produkter och fasa ut skadliga kemikalier. Smart miljöteknik ger oss förnybart när vi tankar och värmer upp våra hus! Parker och grönområden gör att vi mår bra, liksom att vi serverar närodlad mat på våra tallrikar. Fler poliser och mer förebyggande arbete skapar trygghet, oavsett var du bor.

Jämställdhet

Sverige är inte ett jämställt land. Under en livstid tjänar en man flera miljoner mer än en kvinna. Våld mot kvinnor ses fortfarande som något privat, som något man inte pratar om. Män och kvinnor ska ha lika villkor. Därför måste kvinnors löner öka, våldet stoppas och fler glastak krossas.

Jobb och företagande

Skattetrycket och regelbördan för små företag måste minska! Det ska vara enkelt att anställa. Som arbetsgivare ska du aldrig känna tveksamhet att rekrytera om behov finns. Människor som kommer till Sverige ska kunna arbeta från första dagen, för att på bästa sätt komma in i vardagen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.