Centerpartiet i Kinda


Centerpartiet i Kinda vekrar för en närodlad politk med entusiastisk tro på människans möjlighet att skapa ett gott samhälle i gemenskap med andra. Vi vill se hur hela Kinda kommun utvecklas och blir en attraktiv boendeort med lokal prägel och utifrån de lokala förutsättningarna. Tillsammans för vi Kinda framåt!

Vi har idag 5 mandat i kommunfullmäktige och är representerade i alla nämnder. Vi samarbetar med Moderaterna och Liberalerna. Våra folkvalda representerar oss även i Svenska Kyrkans alla nivåer, från pastorat till kyrkomöte och stift.

Kretsstyrelsen i Kinda består av:
Tore Olsson, Joakim Klasson, Sven-Erik Lindholm, Anders Ljung, Rickard Lindh, Karin Ljung, Chrsitina Back, Tina Malm och Fredrik Rankleven.Vi har månadsmöte andra onsdagen varje månad.
Mötet sker digitalt i zoom och inbjudan tillsammans med länk sänds till alla medlemmars mailadresser.
Saknar du mejl eller möjlighet till att kunna delta digitalt så kontakta medlemsansvarig Tina Malm.

Nästa årsmöte är i februari 2022

Har du frågor,tankar och underingar får du gärna kontakta Tina Malm på malm.tina@gmail.com eller vi telefon 0735025932Varmt välkommen att bli medlem hos oss. Det blir du bäst via följande länk:
https://www.centerpartiet.se/engagera-dig/bli-medlem

sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.