Motalacenterns berättelse

  • I Centerpartiets Motala tar var och en ansvar; för sig själv och för det gemensamma. Vi ska kunna lämna vidare något till nästa generation som är bättre än det vi en gång tog över. Det handlar om miljö, ekonomi och varje medborgares möjlighet att leva ett gott liv. Vi tror att människor är kapabla, men vi vet att en del kommer att behöva stöd för att klara sitt dagliga liv. Det stödet ska ges. Centerpartiet ska bli Motalas mest människovänliga parti.
  • Centerpartiet i Motala tror på framtiden. Vi är optimister. Men en god utveckling förutsätter bra villkor att leva i hela vår kommun. Beslut ska fattas så nära människor som möjligt och man ska känna att man har möjlighet att påverka. Centerpartiet ska bli Motalas mest närdemokratiska parti.
  • Utan företagande ingen välfärd. Vi ska bli Motalas bästa företagarparti. Våra kontakter med näringslivet i kommunen ska intensifieras. Vi ska driva på i utbildningsfrågor och fortsätta kampen för ett Campus Motala.
  • Centerpartiet är en frihetsrörelse. Vi tror på människors inneboende kraft och avvisar alla former av förtryck eller förmynderi. Vårt engagemang är ärligt och kommer från hjärtat. Vi ska skapa det bästa laget med företrädare.


HELA VÅRT VALPROGRAM LÄSER DU GENOM ATT KLICKA HÄR. , 5.9 MB.

Ta gärna en personlig kontakt!

Maria Persdotter, politisk sekreterare och gruppledare, 0709-460081, maria.e.persdotter@gmail.com

Lars Carlsson, ordförande kretsstyrelsen, 0705-696407, carlssonlars@hotmail.com

sol-has-bg

Filtrera nyheter:
Alla nyheter
Alla nyheter Motala Centerpartiet
Senaste nytt

Fler nyheter från Motala

Fler nyheter från centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.