Inför övergångsregler för etanolen!

 - För att klara kommande klimatmål måste produktionen av klimateffektiva biodrivmedel underlättas. Vi kräver övergångsregler baserade på klimatprestanda som ska gälla fram till dess att de tuffare EU-kraven för växthusgasreduktion träder i kraft 2017. Intill dess bör nuvarande regler för etanol kvarstå för att etanoltillverkningen i Norrköping ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det säger Karin Jonsson, ordförande för Centerpartiet i Östergötland. 

Regeringen kommer i höst att föreslå ett kvotpliktssystem för biodrivmedel som på sikt syftar till att 7 % biodrivmedel ska ingå i all bensin. En ökad användning av biodrivmedel är positivt och ett krav som Centerpartiet haft sedan länge. Däremot så finns det förslag om att också ta bort gällande krav på användning av odenaturerad (ren) etanol. Risken är därmed uppenbar att etanol med betydligt sämre klimatprestanda kommer att ta över den svenska marknaden och därmed också radikalt försämra förutsättningarna för produktionen i Norrköping. År 2017 kommer EU att fastställa nya tuffare krav på biodrivmedel, baserade på klimatprestanda. Det kommer försvåra för den importerade s k fuletanolen med minimal klimatprestanda. Högre krav premierar och underlättar för den mest effektiva framställningen av etanol, exempelvis den som Lantmännen Agroetanol bedriver i Norrköping.

-  Centerpartiet driver på med all kraft i regeringen för rimliga regelverk som möjliggör övergång till förnybara drivmedel, t ex etanol. Det vore orimligt att slå undan benen på de företag som nu har investerat miljardbelopp i olika satsningar på klimateffektivitet i världsklass, säger riksdagsman Staffan Danielsson (C). 

Etanolfabriken i Norrköping är unik och har under en följd av år utvecklats till ett av världens främsta energikombinat tillsammans med E.ON, Svensk Biogas och Norrköpings kommun. Lokalt betyder satsningarna mycket både vad gäller arbetstillfällen och möjlighet att ställa om till mer hållbara drivmedel. Trafiknämnden i Östergötland har bl a beslutat om att hela fordonsflottan ska drivas med icke fossila bränslen fr om halvåret 2016. 

- Vi är givetvis mycket bekymrade över att delar av regeringen inte verkar lyssna på vad Centerpartiet anser i den här frågan. Ska vi klara av att ställa om till en hållbar och fossiloberoende trafik i Östergötland så måste vi producera biodrivmedel. Att producera dessa drivmedel lokalt inom länet är naturligtvis en stor fördel även för företagande och jobb, säger landstingsrådet Göran Gunnarsson (C) som också är ordf i Landstingets trafiknämnd i Östergötland.