Utbildningar

Bild

I Centerpartiet genomförs olika utbildningar.  De startar beroende av hur många intresserade vi erhållit. 

POLITIKERSKOLA

Politikerskolan är ett steg i arbetet med att stärka vår demokrati.  Vi vill med
den skapa en intressant mötesplats mellan personer som inte är engagerade politiskt men är nyfikna på hur det politiska arbetet fungerar och personer som är politiskt
aktiva.

Syftet är att väcka intresse för politik och samhällsfrågor och att ge grundläggande kunskaper om hur det politiska arbetet går till i våra beslutande församlingar; kommunen, regionen och riksdagen.

Politikerskolan ska ses som ett försök att minska den klyfta som finns mellan dem som har politiska uppdrag och dem som inte har.

Vill Du veta mer eller anmäla Dig så kontakta Anna Eriksson på Studieförbundet Vuxenskolan, telefon 0123-77 39 33, mobil 070-323 56 74 eller maila på anna.eriksson@sv.se.

Välkommen till våra träffar!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.