Norrköping
Centerpartiet lokalt
  • / Utbildningar

Utbildningar

Bild

I Centerpartiet genomförs olika utbildningar.  De startar beroende av hur många intresserade vi erhållit. 

POLITIKERSKOLA

Politikerskolan är ett steg i arbetet med att stärka vår demokrati.  Vi vill med
den skapa en intressant mötesplats mellan personer som inte är engagerade politiskt men är nyfikna på hur det politiska arbetet fungerar och personer som är politiskt
aktiva.

Syftet är att väcka intresse för politik och samhällsfrågor och att ge grundläggande kunskaper om hur det politiska arbetet går till i våra beslutande församlingar; kommunen, landstingen och riksdagen.

Politikerskolan ska ses som ett försök att minska den klyfta som finns mellan dem som har politiska uppdrag och dem som inte har.

Vill Du veta mer eller anmäla Dig så kontakta Lars-Olof Johansson på Studieförbundet Vuxenskolan, telefon 0125-507 45 eller maila på lars-olof.johansson@sv.se.

Välkommen till våra träffar!