Norrköping
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik - en hållbar framtid!

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi villatt makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.

Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt landde vill bo, vart än de känner att de hör hemma.

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära ochfrihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar förtryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Centerpartiet är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna politiska parti. Vår politik bygger på reformer som är långsiktigt hållbara – därför bär vårt idéprogramnamnet ”En hållbar framtid”.

Centerpartiet anser att samhället ska byggas underifrån. De olika samhällsfrågorna ska avgöras och skötas på lägsta möjliga nivå. Människors kreativa idéer ska tas till vara och uppmuntras. Medborgarnas möjlighet till fria val inom vård, skola och omsorg ska öka. 

Vi delar de värden som finns inom Allians för Sverige men sedan valet 2014 bildar vi en ny majoritet för ett bättre Norrköping tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna under namnet Kvartetten.