Lars-Olof Johansson, Vikbolandet, avböjer omval till Landstinget i Östergötland efter denna mandatperiod

Lars-Olof förklarar i ett pressmeddelande:

Inför arbetet med att nominera Centerpartiets kandidater till höstens landstings- och kommunfullmäktigeval, har jag i höstas meddelat berörda nomineringskommittéer att jag inte står till förfogande för omval till Landstinget.

Det är en naturlig fortsättning av det beslut jag meddelade redan inför valet 2010, att jag antingen ville satsa mer på politiken eller på mitt arbete inom Studieförbundet Vuxenskolan, och det blev det senare.

Jag har varit landstingsledamot sedan 1991 och av dessa 23 år har jag ägnat mer än halva tiden åt att vara partiets talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågorna. Dessa frågor har varit en helt dominerade del av landstingets arbete och kommer också att vara det efter regionbildningen.

Det har varit roligt och stimmulerande att få vara med om att återuppbygga framtidstron och verksamheten vid Vrinnevisjukhuset, efter det socialdemokratiska haveriet 2003-2006. Köerna till  besök och behandling vid sjukhusen i Östergötland har minskat drastiskt och vi ligger nu bland de främsta både vad gäller tillgänglighet, kvalité och ekonomi.

Införandet av vårdval till vårdcentralerna har fungerat bra och inneburit såväl ökad tillgänglighet som kvalité.

Det finns dock stora utmaningar kvar, bl a när det gäller samverkan mellan kommuner och landsting kring vård och omsorg om äldre samt barn- och ungdomar och då inte minst den psykiska ohälsan.

Jag har den senaste mandatperioden också återvänt till kommunpolitiken i Norrköping, bl a som ledamot i kommunfullmäktige och är beredd att fortsätta detta engagemang, om medlemmarna och väljarna vill. Många erfarenheter från landstingsarbetet kan vara värdefulla i kommunpolitiken, inte minst när kommunen nu genom hemsjukvårdsreformen får ökat sammanhållet ansvar även för äldres sjukvård i hemmet.

Mera information:
Lars-Olof Johansson, Enhöjden, Vikbolandet, Telefon 070-659 42 64