Samhället ska byggas på demokratisk grund

Det är med stor bestörtning som jag noterar att våldet i samhället ökar. Allt mer av våldet sker med politiska förtecken. Jag har förståelse för att med det ökade våldet ökar också oron bland medborgarna. Oron för det som sker i samhället och osäkerheten om vilken riktning hur det svenska politiska samhället ska utvecklas märks tydligt i opinionen, inte minst genom att partier både på högerkanten och på vänsterkanten ökar i popularitet. Det finns oro för att våra mänskliga rättigheter och vår mänskliga frihet ska begränsas.

 Centerpartiet kommer alltid att kämpa för ett demokratiskt samhälle som bygger på sunt förnuft. Vi kommer med all kraft att bekämpa all form av nazism, rasism och all annan högerextremism så väl som all form av kommunism och annan vänsterextremism och all form av religiös fanatism och extremism. För oss i Centerpartiet är det viktigt att vi bygger vårt samhälle på demokratins grunder där alla människor oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller religiös övertygelse ges samma rättigheter i samhället, och att alla människor får samma möjlighet att utvecklas och bestämma över sina val i livet. Det är grunden i ett demokratiskt samhälle, ett samhälle som bygger på mänskliga rättigheter, på acceptans och förståelse för olikheter är förutsättningen för ett tryggt samhälle utan våld.

Christian Widlund
Vice ordförande Centerpartiets Norrköpingskrets