Centerpartiet på debatt hos HSO

Jag var på debatt hos HSO (handikappföreningarnas samarbetsorgan) måndagen den 7 april. Där kunde jag höra hur dåligt ställt det är med tillgängligheten även i nya parker och byggnader, trots alla lagar och regler som finns. Om man lät handikapporganisationerna granska ritningar och planer i ett tidigare skede skulle säkert tillgängligheten förbättras i Norrköping. Ett exempel på att närodlad politik behövs. Busshållplatser skulle enkelt kunna bli bättre genom att ha utrop om vilken buss det är som stannar på hållplatsen, och på landsbygden behöver också hållplatser handikappanpassas. Då blir det möjligt att med kollektivtrafik ta sig till en möjlig daglig verksamhet där man sköter djur och jobbar i naturen.

Vi i Centerpartiet vill att det ska vara möjligt att bo och arbeta både på landet och i staden - även om man har ett funktionshinder!

Kerstin Sjöberg (C)